Bli disponent og hjelp noen i mobilbanken eller nettbanken

En disponent er en som har tilgang til en annens konto fra sin egen mobilbank eller nettbank - og kan hjelpe med å ha oversikt på kontoen eller betale regninger.


Hvordan få tilgang til en annens konto

Om du ønsker å få tilgang til en annens konto kan du ikke bestille dette selv. Det er eier av kontoen som må bestemme hvilke kontoer som skal deles og hvordan.

Som kontoeier kan du velge om det bare gjelder å gi noen tilgang til kontoutskriften fra kontoen, eller om den du deler med skal være en disponent og kunne betale regninger og ha samme tilgang som deg.

Du kan også dele konto med en som ikke er kunde hos oss. Den du deler med vil da kunne logge seg inn i vår nettbank og mobilbank.


Om du er disponent, vil du - som ordet tilsier - kunne disponere kontoen og betale regninger, opprette AvtaleGiro, ha oversikt over saldo og se kontobevegelser på vegne av den du disponerer for.

  • Barn under 18
  • Personer som av forskjellige årsaker trenger hjelp eller ekstra oppfølgning, for eksempel personer under vergemål.
  • Spilleavhengige     

Logg inn i nettbank/mobilbank og opprett disponent.

Videre vil du få kunne velge hvor mye kontroll disponenten skal kunne ha over den delte kontoen.

Disponenten kan ikke styre utbetalinger fra andre kontoer enn det han eller hun er gitt tilgang til.

  • Man kan også bestille kort til disponenten, om man trenger hjelp med handel. Ta kontakt med oss så hjelper vi deg.
  • En delt konto er ikke bare gunstig for de som trenger hjelp med teknologien. Hvis du er økonomisjefen i huset kan det også være smart å ha en felles konto alle faste utbetalinger går fra. 
  • Du står ansvarlig for hva din BankID signeres med.
  • BankID er din identitet og digitale signatur, og brukes på samme måte som pass og fysiske underskrifter til verifisering og signering av dokumenter.

Er du verge for en person over 18 år?

Slik kan du bestille nye produkter, opprette Avtalegiro eller slette deg som disponent.


Hva lurer andre på?