LOfavør prisliste

Prisliste for kunder som er medlem i et LO-forbund.

Se ordinær prisliste for privatkunder
 

Lån

 • Lånet må være kvalifisert til SpareBank 1 Boligkreditt med sikkerhet innenfor 85 % av boligens verdi.

  LOfavør Førstehjemslån

  fra 3,34 % (eff. 3,47 %)

  *Effektiv rente er beregnet av 2 mill, ut fra 25 års avdragstid, annuitetslån, etablering på 1.950 kr, depot på 1.300 kr og termin på 65 kr. Priseksempel: Effektiv rente 3,47 %, 2 mill. over 25 år, kostnad 971.654 kr, totalt 2.971.654 kr

  Vi vurderer din lånesøknad individuelt på bakgrunn av betjeningsevne, sikkerhet og risiko slik at vi kan tilby riktig rente.

 • Lånet må være kvalifisert til SpareBank 1 Boligkreditt med sikkerhet innenfor 85 % av boligens verdi.

  LOfavør Boliglån ung              

  fra 3,49 % (eff. 3,63 %)

  *Effektiv rente er beregnet av 2 mill, ut fra 25 års avdragstid, annuitetslån, etablering på 1.950 kr, depot på 1.300 kr og termin på 65 kr. Priseksempel: Effektiv rente 3,63 %, 2 mill. over 25 år, kostnad 1.019.646 kr, totalt 3.019.646 kr

  Vi vurderer din lånesøknad individuelt på bakgrunn av betjeningsevne, sikkerhet og risiko slik at vi kan tilby riktig rente.

 • Lånet må være kvalifisert til SpareBank 1 Boligkreditt med sikkerhet innenfor 50 % av boligens verdi.

  LOfavør Boliglån 50 %

  fra 3,52 % (eff. 3,66 %*)

  *Effektiv rente er beregnet av 2 mill, ut fra 25 års avdragstid, annuitetslån, etablering på 1.950 kr, depot på 1.300 kr og termin på 65 kr. Priseksempel: Effektiv rente 3,66 %, 2 mill. over 25 år, kostnad 1.029.281 kr, totalt 3.029.281 kr

  Vi vurderer din lånesøknad individuelt på bakgrunn av betjeningsevne, sikkerhet og risiko slik at vi kan tilby riktig rente.

 • Lånet må være kvalifisert til SpareBank 1 Boligkreditt med sikkerhet innenfor 75 % av boligens verdi.

  LOfavør Boliglån  

  fra 3,66 % (eff. 3,80 %*)

  *Effektiv rente er beregnet av 2 mill, ut fra 25 års avdragstid, annuitetslån, etablering på 1.950 kr, depot på 1.300 kr og termin på 65 kr. Priseksempel: Effektiv rente 3,80 %, 2 mill. over 25 år, kostnad 1.074.542 kr, totalt 3.074.542 kr

  Vi vurderer din lånesøknad individuelt på bakgrunn av betjeningsevne, sikkerhet og risiko slik at vi kan tilby riktig rente.

 • Lånet må være kvalifisert til SpareBank 1 Boligkreditt med sikkerhet innenfor 60 % av boligens verdi.

  LOfavør Flexilån

  fra 3,69 (eff. 3,83 %)

  *Effektiv rente er beregnet av 2 mill, ut fra 25 års avdragstid, annuitetslån, etablering på 1.950 kr, depot på 1.300 kr og termin på 75 kr. Priseksempel: Effektiv rente 3,83 %, 2 mill. over 25 år, kostnad 1.084.289 kr, totalt 3.084.289 kr

  Vi vurderer din lånesøknad individuelt på bakgrunn av betjeningsevne, sikkerhet og risiko slik at vi kan tilby riktig rente.

 • LOfavør billån

  fra 4,10 %

  Priseksempel: Effektiv rente 6,45 %, 150.000 over 5 år, kostnad 25.280, totalt 175.280 kr

  LOfavør billån for unge (kaskofritt, for unge mellom 18 og 34 år)

  fra 6,95 %

  Priseksempel: Effektiv rente 10,32 %, 100.000 kr over 5 år, kostnad 27.410, totalt kr 127.410

  LOfavør kaskofritt billån

  fra 12,75 %

  Priseksempel: Effektiv rente 16,75 %, 100.000 kr over 5 år, kostnad 45.085, totalt kr 145.085.

  LOfavør-lån til motorsykkel

  fra 4,65 %

  Priseksempel: Effektiv rente 7,02 %, 150.000 over 5 år, kostnad 27.587 kr, totalt 177.587 kr

  LOfavør-lån til caravan

  fra 4,10 %

  Priseksempel: Effektiv rente 6,45 %, 150.000 kr over 5 år, kostnad 25.280 kr, totalt 175.280 kr

  LOfavør-lån til ATV og snøscooter

  fra 5,15 %

  Priseksempel: Effektiv rente 7,55 %, 150.000 kr over 5 år, kostnad 29.701,  totalt 179.701 kr

  LOfavør-lån til båt under 7 meter

  fra 6,20 %

  Priseksempel: Effektiv rente 8,96 %, 150.000 kr over 5 år, kostnad 35.137 kr, totalt 185.137 kr

  LOfavør-lån til båt over 7 meter

  fra 5,20 %

  Priseksempel: Effektiv rente 8,14 %, 150.000 kr over 5 år, kostnad 32.425, totalt kr 182.425

  Lofavør-lån til elbil (Grønt billån)

  fra 4,00 %

  Priseksempel: Effektiv rente 5,85  %, 150.000 kr over 5 år, kostnad 22.885, totalt 172.885 kr

 • Depositumslån LO

  10,9 %

  Etableringsgebyr

  500 kr

Kort

 • Under 34 år
      Bankkort med legitimasjon
      Bankkort uten legitimasjon
      


  350 kr (400 kr fra 1.2.2022)
  250 kr
   

  Over 34 år
      Bankkort med legitimasjon
      Bankkort uten legitimasjon


  400 kr (450 kr fra 1.2.2022)
  300 kr

  Uttak i minibank
     Under 34 år
      Over 34 år

  10 kr
  0 kr

  Visa kontantuttak i Norge og utlandet
      Minibank
      Manuelt uttak i bank
  Valutapåslag ved bruk i utenlandsk valuta


  30 kr + 0,5 % av beløp
  60 kr + 0,5 % av beløp
  2,0 %

  PIN-kode
      Hent i nettbank, første gang
      Hent i nettbank, påminnelse
      Utsendelse per post
      Ny PIN per post + rebestille kort


  0 kr
  15 kr
  20 kr
  120 kr

  Rebestille kort (fra 18 år)

  100 kr

 • Årspris
  Erstatningskort

  0 kr
  0 kr

  Kontantuttak i minibank eller over skranke i Norge. Merk at bruk av kredittkort på Postkontor og Post i Butikk regnes som kontantuttak over skranke.

  40 kr + 1 % av uttaket

  Kontantuttak i minibank eller over skranke i utlandet.

  Gebyrfritt

  Betaling:
  Rentefri betalingsutsettelse i inntil 45 dager. Renter påløper fra første forfall. Nedbetaling: 3,2 % av benyttet kreditt, minimum 250 kr. For kortavtaler signert før 15. mai 2019, er minstebeløpet 2,5 % av benyttet kreditt, minimum 250 kr.

  Betalingsforsikring:
  0,6 prosent av skyldig beløp belastes din faktura hver måned. (Gratis de tre første månedene).

  Rente
  Nominell rente
  Effektiv rente**


  18.30 % p.a.
  19.92 % p.a.

  ** Basert på et eksempel på 15.000 kr nedbetalt over 12 mnd. Kredittkostnad er på 1.281 kroner. Samlet kredittbeløp er på 16.281 kroner.

  Valutapåslag

  2 %

  Overtrekksgebyr ***

  125 kr

  Purregebyr

  iht. Statens satser

  Gebyr ved eFaktura

  0 kr

  Gebyr ved papirfaktura

  45 kr

  Overføring fra kredittkort til konto

  25 kr + 1 % av overført beløp

  *** Overtrekksgebyr belastes dersom den innvilgede kredittgrense overskrides.

Konto og sparing

 • LOfavør Bruke Voksen

  0,00 %

  LOfavør Sparekonto

  Nye renter fra 18. oktober/8. november i parantes

  Innskudd mellom 1 og 49.999 kroner

  0,55 % (0,85 %/1,15 %)

  Innskudd over 50.000 kroner

  0,35 % (0,65 %/0,95 %)

  *12 frie uttak per år, samt uttak av siste års rente. Utover dette prises uttaket
  med 2 % av uttaksbeløpet, og ingen minimumsbeløp.

 • Nye renter fra 18. oktober/8. november i parantes

  LOfavør BSU under 34 år

  3,55 % (4,05 %/4,55 %)

  LOfavør BSU over 34 år

  0,15 %