LOfavør MasterCard

Med LOfavør MasterCard har medlemmer av LO-forbund fått et eget kredittkort som gir trygghet året rundt, på jobben, hjemme, på reise og ikke minst ved handel på nettet.


Medlemsfordeler

Billettforsikring hvis du blir forhindret fra å dra på konsert eller arrangement.
Gratis betalingsforsikring i 3 måneder hvis du blir syk eller arbeidsledig.
Reise- og avbestillingsforsikring er inkludert og har du uhell med leiebilen dekkes egenandelen med inntil 12.000 kroner.

Andre medlemsfordeler med LOfavør MasterCard

 • Du får eksklusiv tilgang til populære konserter og arrangementer.
 • Du kan selv velge om du vil betale minimumsbeløpet eller alt du skylder. Ønsker du å få faktura med minimumsbeløpet  endrer du dette her  i nett- eller mobilbank.
 • Trygt å betale med kredittkortet i strømmetjenester, apper og når du handler på nettet. Du får igjen pengene hvis du blir svindlet.
 • Du kan når som helst betale ned litt ekstra.
 • Enkelt å overføre penger fra kredittkortet til brukskontoen din.
 • Superraskt å betale småbeløp i butikk med kontaktløs betaling.

SpareBank 1 er en av LOfavør sine samarbeidspartnere. 


Se hvor enkelt det er å sperre kort


Priser

 • Ingen årsavgift
 • Inntil 45 dagers rentefri kreditt
 • Ingen gebyrer ved varekjøp
 • Ingen gebyr på uttak i minibank i utlandet
 • Ved varekjøp i utlandet kommer et valutapåslag på 2 %
 • Uttak i minibank i Norge 40 kr + 1 % av pengene du tar ut

 

Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 19,92 %, 15.000 kr, o/12 mnd, kredittkostnad 1.281 kr. Samlet kredittbeløp 16.281 kr.

Produktet leveres av SpareBank 1 Kredittkort AS.

Hvem kan få LOfavør MasterCard?

For å få kredittkortet må du være medlem i et LO-forbund, over 18 år og ha norsk personnummer. Du kan ikke ha betalingsanmerkninger.
 

Om reiseforsikringen

Forsikringen gjelder reiser med varighet opptil 90 dager, for inntil fire personer - familie eller andre medreisende.

Minst 50 % av reisens transportkostnad må være betalt med kredittkortet.

Du er dekket av egenandelsforsikringen på leiebil når du har betalt leiebilen eller reisen med kortet.

For å melde skade, tyveri, forsinkelse av bagasje eller sykdom, ring SpareBank 1 Forsikring på 02300, fra utlandet +47 915 02 300. Ved akutt sykdom og alvorlige ulykker ring: SOS internasjonal +45 38 48 88 35.

 

Om billettforsikringen

Billettforsikringen dekker billettkostnaden hvis medlemmet blir forhindret fra å dra. Dette gjelder billetter til konserter, sportsarrangement eller opplevelsesparker.

Billettforsikringen dekker inntil 5 billetter og gjelder i hele verden.

 • Maks. 5 000 kroner per billett og maks 10 000 kroner i året.
 • Billettene må koste minst 200 kroner per stk.
 • Ingen egenandel.


For å melde skade ring BNP Paribas Cardif på telefon 23 23 75 00 eller send en e-post.

 

Om betalingsforsikringen

Betalingsforsikringen gir deg en ekstra sikkerhet om du blir arbeidsledig/permittert, syk eller ved dødsfall. Ved arbeidsledighet/sykdom som varer mer enn 30 dager, betaler forsikringen 5% av det du skylder hver måned i opptil ett år. Ved kritisk sykdom eller død betaler forsikringen alt du skylder.

Med kortet følger en betalingsforsikring som er gratis de 3 første månedene. Fra 4. måned vildu bli belastet 0,6% av det du skylder hver måned. Med betalingsforsikringen har du enekstra sikkerhet. Du får godskrevet 5% av utestående saldo hver måned vedarbeidsledighet/sykdom. Ved kritisk sykdom eller dødsfall får du godskrevet hele dinutestående saldo. Du må selv melde deg ut hvis du ikke ønsker forsikringen, eller hvis du ikkeoppfyller vilkårene som er beskrevet i vilkårene.Du kan når som helst melde deg ut av forsikringen i nett- eller mobilbank. Forsikringen er gyldig hvis du er under 65 år.

Du må også melde deg ut hvis du ikke oppfyller disse kravene:

 • Du har ikke vært fast ansatt/selvstendig næringsdrivende i minst 16 timer i uken i minst seks sammenhengende måneder.
 • Du ikke er helt arbeidsfør eller har vært sykemeldt i mer enn 30 dager sammenhengende i løpet av det siste året.
 • Du har sykdom, symptomer eller tegn som direkte eller indirekte kan føre til dødsfall eller kritisk sykdom.
 • Din arbeidsgiver har gitt deg personlig varsel eller betinget varsel om arbeidsledighet eller permittering, eller har sendt melding om mulig nedbemanning/permittering som har blitt gjort allment tilgjengelig på arbeidsplassen og/eller for allmenheten.
 • Du er kjent med at din arbeidsgiver har avholdt drøftingsmøter om masseoppsigelser eller permitteringer, eller har sendt melding om det til myndighetene.
 • Du ikke er bosatt i Norge og ikke er registrert i Folkeregisteret.

Om du ikke oppfyller disse kravene vil ikke forsikringen være gyldig.

Du kan enkelt melde deg ut av forsikringen ved å gå inn i nettbanken eller du kan sende en oppsigelse til oss på e-post.

For å melde skade ring BNP Paribas Cardif på telefon 23 23 75 00 eller send en e-post.
 

Behandling av personopplysninger

SpareBank 1 Kredittkort (Kortutsteder) er behandlingsansvarlig for de personopplysningene som behandles med grunnlag i avtaleforholdet med kortholder. 

 • Kortutsteder vil behandle (innhente, bruke og/eller utlevere) personopplysninger om kortholder innenfor rammer som er gitt i personopplysningsloven. Formålet med behandlingen vil i første rekke være å gjennomføre avtalen om betalingskort, herunder kundeadministrasjon og fakturering.
 • Etter regler i finansieringsvirksomhetsloven vil kortutsteder også behandle kredittopplysninger og andre personopplysninger i forbindelse med systemer for beregning av kapitalkrav for kredittrisiko.
 • ·         Videre vil kortutsteder behandle personopplysninger med sikte på å forhindre misbruk av betalingskortet samt forebygge og avdekke straffbare handlinger. Registrerte personopplysninger kan bli utlevert til offentlige myndigheter og andre utenforstående når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett.

En nærmere beskrivelse av kortutsteder og bankens behandling av personopplysninger finner du under personvern.
Du kan kontakte personvernombudet i SpareBank 1 Kredittkort på personvern.kredittkort@sparebank1.no eller på telefon (+47) 73 88 44 26 om du har spørsmål vedrørende personvern og bruk av dine personopplysninger.

 


Sperre kredittkortet

Har du mistet kortet eller tror andre kan ha fått tak i koden? Da må du melde fra til oss så raskt som mulig.

Ring 915 02244 for å sperre. Fra utlandet: +47 915 02244.

Vi sperrer da kortet ditt med en gang og sender deg umiddelbart et nytt.


Sjekk her for gode råd om sikkerhet og sunn økonomi.


Hva lurer andre på?


Se flere LOfavør-fordeler 

Fordelsprogrammet LOfavør gir deg ekstra gode betingelser på blant annet lån, forsikring og eiendomsmegling. Er du mellom 18 og 34 år,  får du fordeler spesielt tilpasset deg.