• Skadeforsikringer registrert på avdøde løper inntil de blir sagt opp. Når skifte- eller uskifteattest er på plass, sender du den til oss mailto:mottak.dodsbo@snn.no slik at vi kan avslutte forsikringene. Ny eier må tegne ny forsikring.

    Ved dødsfall sperres avdødes kontoer for all bruk, og alle disposisjonsretter faller bort. Før vi mottar skifte- eller uskifteattest vil kontoene åpnes kun for belastning av nødvendige utgifter for dødsboet. Har du behov for å betale faktura på forsikringer registrert på avdøde før skiftet er avklart, kan vi hjelpe deg med det. Kontakt oss mailto:mottak.dodsbo@snn.no, og legg ved fullmakt vedrørende formues- og gjeldsforhold. Denne får du fra tingretten. Vi sørger da for at faktura blir betalt.

    Har du flere spørmål om dødsbo? Les våre tips og råd om arveoppgjør og dødsbo her.