• Skadeforsikringer registrert på avdøde løper inntil de blir sagt opp. Før skifteattesten er klar kan avdødes kontoer benyttes til å betale fakturaer for blant annet forsikringer, husleie, strøm, telefon, restskatt og begravelse. Logg inn og send oss en melding i mine forsikringer, mobilbanken eller nettbanken, eller kom innom nærmeste lokalbank-kontor, så hjelper vi deg.

    Ved eierskifte må ny eier kjøpe egen forsikring, og fullmektig på dødsboet må gi oss beskjed om å avslutte forsikringene til avdøde. Les mer om hva du må gjøre med et dødsbo.
     

    Ved krav om utbetaling må dødsfallet meldes til Fremtind