Dette gjør du med et dødsbo

Enten du skal ta over eller forvalte et dødsbo, bør du først snakke med tingretten. Deretter får du hjelp med uskifte eller skifte av boet - avhengig av om du var avdødes ektefelle eller slektning.

Dette kan tingretten hjelpe deg med

Dessverre er det flere ting som må ordnes når en du er glad i går bort. Når det gjelder det rent praktiske, som hva som skal skje med avdødes eiendeler og formue, råder vi deg å avtale et møte med din lokale tingrett først. De vil kunne gi deg:

  • råd om hva som er rett å gjøre videre i prosessen.
  • informasjon om eventuelt andre arvtakere.
  • fullmakt og skifte- eller uskifteattest. 
  • veiledning om hvordan du får oversikt over avdødes gjeld og eiendeler.

Til samtalen bør du ha med deg:

  • gyldig legitimasjon
  • eventuelt avdødes testament eller ektepakt

Det finnes også masse nyttig stoff hos Domstol.no.

Hvordan skal jeg fortelle det til banken?

Når du har fått skifte- eller uskifteattesten fra tingretten, tar du kontakt med oss via nettbanken din og legger ved dokumentasjonen. Hvis du ikke får det til får vi informasjon fra Folkeregisteret, men det kan ta opp til to måneder.


Når må jeg ha fullmakt og når må jeg ha skifte- eller uskifteattest?

Her er de ulike attestene du trenger for å få innsyn og råderett over avdødes eiendeler.

Det er først når vi har mottatt disse attestene fra tingretten at vi kan gi deg opplysninger om avdødes kunde- og kontoforhold til oss.

Første fullmakt

Er du arving i henhold til testament eller lov, er vår anbefaling at du får fullmakt fra tingretten, slik at du får en oversikt over hva avdøde har hos oss. Arv innebærer både formue og gjeld.

Du forholder deg til to fullmakter, avhengig av hvor du er i prosessen. Den fullmakten du får i første møte med tingretten, Fullmakt vedrørende formues- og gjeldsforhold, gir deg innsyn i avdødes økonomi, etter at du har sendt den til oss. Den gir deg oversikt over hva du har arvet av formue og eventuell gjeld. Så kan du ta stilling til om du vil arve dette. 

Skifte- eller uskifteattest

Ønsker du å bruke arveretten din og arve avdødes formue og eventuell gjeld, utsteder tingretten en skifte- eller uskifteattest. 

Denne, sammen med andre fullmakt, gir deg rett til å avsluttet avdødes økonomiske forhold - overføre formue og eiendeler og gjøre opp eventuell gjeld. 

Er du avdødes gjenlevende ektefelle, kan du velge å utsette utbetaling av arv til avdødes andre livsarvinger. Da ber du om å få en uskifteattest. Du kan også velge å utbetale arven og da ber du om en skifteattest.

Er du ikke avdødes ektefelle, men skal arve, ber du om å få en skifteattest.

Andre fullmakt

Når det foreligger en skifteattest, må det også foreligge en fullmakt på hvem som skal foreta disposisjoner på vegne av dødsboet. Dette kalles en bobestyrer. En bobestyrer kan også ha vært forhåndsbestemt i et testamente, dersom dette foreligger. Ellers pleier en bobestyrer å være en person med juridisk kompetanse, som for eksempel en advokat, men dette er ikke et krav. 


Hva skiller skifteattest fra uskifteattest?

  • Skifteattest foreligger når dødsboet skal få en ny eier, og arven skal fordeles mellom flere arvtakere, som for eksempel søsken. 
  • Uskifteattest foreligger når dødsboet skal tas over av deg som er enke eller enkemann til avdøde.
 

Forskjellen på skifte og uskifte

Uskifte: Er du gjenlevende ektefelle har du rett til å ta over felleseiet uskiftet med avdødes andre arvinger. Eventuelle særkullsbarn må samtykke.
Skifte: Skal det foregå et boskifte, og du ikke er ektefellen til avdøde, skal skifteattest benyttes.


Slik laster du ned og får fullmakt av tingretten


Disse papirene sender du til oss

Vi trenger skifteattest, fullmaktsskjema som hører til skifteattesten og fargekopi av legitimasjonen til alle arvingene. Alt må være originalt eller merket "rett kopi" – det vil si at kopien er attestert av for eksempel tingretten, politiet, domstol, revisorer, advokater.


Hva gjør jeg med...


Vi hjelper deg gjerne med det praktiske

Vi håper vår rådgivning kan hjelpe deg gjennom denne delen av sorgen. Ønsker du å avtale tid til en gjennomgang av praktiske gjøremål i forbindelse med avdødes kunde- og kontoforhold, kan du ringe oss på 915 02244.