Hva er forsikring?

Forsikring er beskyttelse mot økonomisk tap, som i bunn og grunn betyr at du kjøper deg fri fra risiko. Du betaler et fast beløp til et forsikringsselskap, og du får utbetalt erstatning hvis du er utsatt for tilfeldige, uforutsette hendelser. Det kan f.eks. være tyveri, brann, uhell, bilulykke, forlis, naturskade, dødsfall, sykdom og skade du eller andre personer blir påført. Det er et system som baserer seg på tillit.

Som hovedregel bør du ikke forsikre deg mot tap som du lett kan erstatte selv.