Hva er en kollektiv forsikring?

En kollektiv forsikring er forsikring for en gruppe personer som hører til i en medlemsorganisasjon, bedrift eller et forbund. Denne gruppen forsikres på samme forsikringsavtale og på like forsikringsvilkår

Prisen på en kollektiv forsikring blir normalt billigere enn om du skulle kjøpt forsikringen privat (individuell forsikring). Dette er fordi den kollektive forsikringen er fremforhandlet av organisasjonen eller bedriften på vegne av medlemmene eller arbeidstakerne. Det gjør også at avtalen hovedsakelig administreres av organisasjonen eller bedriften som tilbyr forsikringen via forsikringsselskapet

Den mest vanlige kollektive forsikringen i Norge er LOfavør Innboforsikring (tidligere kalt LOfavør Kollektiv Hjem). Det er en forsikring som LO-forbund har inkludert for sine medlemmer gjennom medlemskapet.

Det er også vanlig med kollektive personalforsikringer gjennom jobb eller organisasjon, som for eksempel gruppelivsforsikring (kollektiv livsforsikring), helseforsikring eller reiseforsikring.

I nyere tid har det også blitt vanlig med kollektiv bilforsikring (flåteavtale) gjennom tjenester som for eksempel Fleks - der bilforsikringen er inkludert i bilabonnementet.