• På bankkortet er det beløpsgrense for uttak i minibank i utlandet på 15 000 kroner. I noen land kan disse beløpsgrensene være lavere. Ved varekjøp er den øvre grensen pengene du har på kontoen men ikke mer enn 100 000 kroner.

    Se hva som gjelder for: