Hvordan kan jeg binde renta på hele eller deler av boliglånet?

Hvis du har flytende rente på boliglånet , men ønsker å binde renta på hele eller deler av lånet, kan vi hjelpe deg med det. For å få fastrentelån er du nødt til å ta kontakt med oss. 

Har du lån i en annen bank flytter vi lånet for deg.  

Se også: 
Hva er forskjellen på fast og flytende rente?
Bør jeg velge fast eller flytende rente?