Spare i fond

Fond er et smart valg når du skal spare langsiktig.

Høyere forventet avkastning enn om du sparer på konto.
Ingen bindingstid, du kan ta ut pengene akkurat når du vil.
Enkelte fond gir en gunstig skattefordel.

6 fondvettregler

  1. Aksjer og tid betyr alt for langsiktig avkastning. Tenk derfor nøye over hvor mye av sparepengene dine du kan binde med lang horisont og plasser disse i aksjer/aksjefond. 
  2. Hold hodet kaldt - Når du har bestemt deg er det viktig å holde seg til planen, selv om markedet skulle svinge.
  3. Gå «mot strømmen» - Skulle aksjemarkedene fortsette å falle kan det være lurt å gå mot strømmen. Det vil si å øke sparingen i aksjer. Denne modellen er den oljefondet følger – systematisk og planmessig.
  4. Spar fast beløp til fast tidspunkt - Ved å spare i aksjefond med fast beløp til fast dato hver måned, oppnår du normalt god og stabil avkastning på pengene dine over tid. Dette fordi du verken går inn på topp eller på bunn med pengene dine. Du gjør begge deler.
  5. Ikke legg alle eggene i samme kurv - det kan være smart å velge 2-3 aksjefond som man fordeler pengene sine på fast hver måned. For eksempel 70 prosent i et bredt globalt aksjefond og 30 prosent i et bredt norsk aksjefond.
  6. Kontakt rådgiver hvis du er i tvil - Når man skal velge sine aksjefond er det smart å enten lese seg opp selv – eller forhøre seg med noen som har kompetanse på området, og som du stoler på. Vi er her for å hjelpe deg, kontakt oss hvis det er noe du lurer på.

Velg mellom tre hovedtyper fond

Hvilke fond som passer for deg avhenger av hvor lenge du skal spare, hvor høy avkastning du forventer å få, og i hvor stor grad du tåler at sparepengene svinger i verdi i løpet av spareperioden.

Aksjefond

Aksjefond passer for deg som ønsker høy avkastning, skal spare i 5 år eller mer, og tåler at sparepengene svinger i verdi.

Rentefond 

Rentefond passer for deg som vil unngå store svingninger underveis, men likevel ønsker å få høyere avkastning enn på sparekonto.

Kombinasjonsfond 

Kombinasjonsfond er en miks av aksje- og rentefond. Passer for deg som skal spare i 3 år eller mer, og tåler moderate svingninger.

Kjøp aksjefond på aksjesparekonto

Aksjefond bør du kjøpe innenfor aksjesparekonto. Da kan du kjøpe og selge fondsandeler med utsatt skatt på gevinsten. Les mer og opprett aksjesparekonto.

Rente- og kombinasjonsfond kjøper du i den ordinære fondsløsningen.

Hvilke fond anbefaler vi? 

Hos oss kan du velge mellom en rekke ulike fond. Vår anbefaling for langsiktig sparing er ODIN Aksje, som er et rent aksjefond. I tillegg kan det være lurt å spare noe i ODIN Rente. Da unngår du å legge alle eggene i én kurv, og får spredd sparingen på en hensiktsmessig måte. 
Se hele fondsutvalgetVåre kombinasjonsfond

Kombinasjonsfond et godt alternativ hvis du vil investerer i både aksjer og renter. En forvalter sørger for at fordelingen mellom aksjer og renter er slik du ønsker under hele spareperioden. 

Merk at kombinasjonsfond ikke kan kjøpes på aksjesparekonto. Det vil si at du ikke kan kjøpe og selge fondsandeler med utsatt skatt på gevinsten. Du kan heller ikke ta ut innbetalt beløp uten å betale skatt av avkastning. 

For deg som forventer høy avkastning, men ønsker å ta noe mindre risiko enn i et aksjefond.

For deg som ønsker en balansert tilnærming, med halvparten aksjer og resten i renter.

For deg som er forsiktig, men samtidig ønsker høyere avkastning enn på konto.

Spare i fond til barn

Sparing til barn og unge har som regel så lang tidshorisont at det vil lønne seg å spare i fond, og da fond med høy aksjeandel. Men skal du spare i eget eller barnets navn? 
Les mer om sparing i fond til barn her

Spare i barnets navn?

Fordeler
Barnets penger inngår ikke i boet hvis foreldrene skilles eller dør. Barnets penger vil etter fylte 17 år ikke inngå i foreldrenes skattepliktige inntekt og formue.

Ulemper
Når barnets formue er større enn 2G kan Fylkesmannen overta forvaltningen av pengene. Dette kan unngås ved å skrive et gavebrev eller testament hvor man skriver at barna i samråd med foreldrene skal råde over pengene. Send en kopi til Fylkesmannen.

Spare til barn i ditt navn?

Fordeler
Du kan fritt disponere midlene, f. eks velge når du vil overføre penger. Det begrenser ikke muligheten til stipend. 

Ulemper
Midlene inngår i boet ditt ved eventuell skilsmisse eller død. Ønsker du at gavepenger skal holdes utenfor, må dette spesifiseres i et gavebrev eller testament.


Spar fast hver måned

En månedlig spareavtale i fond er en smart måte å spare på. Da kjøper du fondsandeler både når kursene er høye og når de er lave. Det tjener du på over tid. Minste månedlige sparebeløp er 100 kroner, og du kan enkelt endre beløp i mobilbanken og nettbanken. 

Historisk avkastning for fond er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning avhenger blant annet av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.


Hva lurer andre på?