Investeringsrådgivning

Investeringsrådgivning er et tilbud til deg som ønsker å investere din formue i fremtiden og samtidig ønsker en skreddersydd portefølje tilpasset dine behov.

Vi hjelper deg å ta gode investeringsbeslutninger.
Du får personlig rådgivning og oppfølging.
Skreddersydd portefølje tilpasset ønsket avkastning og risiko.

Merverdi for deg

Forvaltning av formuen din handler om å legge en langsiktig plan for fremtiden. Vi hjelper deg å skreddersy en portefølje ut fra dine behov og preferanser. Vi kombinerer vår fagkunnskap med dine individuelle behov for å finne den beste måten å forvalte din formue på. Du får personlig rådgivning og oppfølging, samt muligheten til å være så involvert du ønsker.

Vi tilbyr både en pakke med fri fond eller mulighet til å sette bort forvaltningen til SpareBank 1 Kapitalforvaltning.

Våre investeringsløsninger

  • Frie fond

Vi tilbyr et bredt spekter av aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond fra ulike forvaltere. Velg vår kvalitetssikrede modellportefølje, eller skreddersy en portefølje i dialog med investeringsrådgiver.

  • Aktiv forvaltning

Sett bort forvaltningen til SpareBank 1 Kapitalforvaltning som både velger fond (fondsseleksjon) og justerer porteføljens risiko basert på markedssyn (taktisk aktivaallokering). 

Ny måte å betale for fondene dine

Vi har endret måten du betaler for fondsparingen din på. Endringene i prismodellen betyr at i stedet for at alle kostnader er inkludert i fondenes forvaltningshonorar, der banken mottar deler av forvaltningshonoraret i returprovisjon, vil prisen på de fleste fond bli todelt – en pris som forvalter skal ha for jobben (forvaltningshonorar) og en pris som banken skal ha for jobben som distributør og oppfølging av ditt kundeforhold (formidlingshonorar).

I dag er det slik at alle fond på vår plattform er bruttofond. I et bruttofond betaler du et årlig honorar for fondene dine som deles mellom fondsforvalter og banken som distributør. Honoraret til forvalter kalles forvaltningshonorar. Banken får en indirekte betaling fra fondsleverandøren som kalles returprovisjon.

Med innføring av ny prismodell vil vi endre det fondet du har i dag fra et bruttofond til et nettofond. I et nettofond betaler du kun forvaltningshonorar til fondsforvalter. Vi som distributør mottar ikke lenger returprovisjon. I stedet innfører vi et formidlingshonorar som du betaler direkte til oss. 

Prisen på formidlingshonoraret avhenger av hvilke tjenester vi leverer til deg som kunde, og her har du to valg.

  1. Håndtere dine investeringer på egenhånd og kjøpe og selge fond selv via vår handelsplattform. Se prisliste.
  2. Personlig rådgivning og oppfølging knyttet til dine investeringer og en skreddersydd portefølje tilpasset dine behov. Pris avtales direkte med en investeringsrådgiver.

Totalprisen på fondet ditt vil etter endringene være forvaltningshonorar til fondsforvalter pluss formidlingshonorar.

Den store endringen fra gammel til ny prismodell er at returprovisjonen til oss bortfaller og erstattes av en direktebetaling i form av et formidlingshonorar. Hvorvidt ny pris blir lavere, uendret eller høyere vil blant annet avhenge av hvilken returprovisjon du har betalt tidligere, samt hvilke tjenester du velger videre. Dersom du kun har eid aktivt forvaltede aksjefond vil prisen i mange tilfeller reduseres. Dersom du kun har eid indeksfond med lav returprovisjon vil prisen i mange tilfeller øke. Merk at mange indeksfond inntil videre vil opprettholdes som bruttofond, og prisen vil således være uendret.

Formidlingshonoraret vil avhenge av hvilken tjeneste du velger.

  1. Selvbetjent - Ønsker du å håndtere dine investeringer selv, kan du akseptere ny kundeavtale her.
  2. Personlig rådgivning og oppfølging. Avtales direkte med investeringsrådgiver. Send inn kontakt meg skjema

Endringen vi gjør nå kommer fra lovendringer i det europeiske regelverket MIFID II. Formålet med reglene er å gi bedre beskyttelse for deg som investerer og sikre en mer gjennomsiktig betalingsstruktur i investeringmarked.

Regelverket strammer blant annet inn muligheten for distributører som oss å motta returprovisjoner for salg av fond. En del av hensikten har vært å sikre at banker, rådgivere og andre som selger fond ikke har insentiver til å anbefale dyre fond (med høy returprovisjon) i stedet for billige fond (med lav returprovisjon).

I tillegg ønsker vi å kunne være konkurransedyktig på priser.

Du kan allerede i dag gi din aksept til endringene i kundeavtalen. Vi vil starte med å endre bruttofondene dine over til nettofond etter 28.05.2021. Konverteringen vil skje i løpet av juni. Prisendringen iverksettes når fondet er konvertert til nettofond.

Du vil motta en sluttseddel når dine fond er flyttet over til et nettofond. Dersom fondet ditt ikke kan endres til et nettofond, vil prisen være lik som i dag.

Noen fond vil fremdeles kun være tilgjengelig som bruttofond. Betalingen for disse fondene vil dermed følge gammel betalingsstruktur, som gjør at vi mottar returprovisjon fra fondsforvalter på akkurat dette fondet og ikke direkte fra deg som kunde. Du som kunde betaler imidlertid et honorar til banken indirekte via totalprisen du betaler til forvalter. 

På grunn av endringer i lovkrav, har vi gjort endringer som du må akseptere. Dette er i hovedsak godt nytt for deg. Dersom du ikke aksepterer, vil det kunne begrense hvilke fond du kan handle hos oss.

Endringen gjelder alle kunder, og det vil ikke være mulig å velge mellom den gamle og den nye prismodellen.


Informasjon til deg som handler fond og verdipapir

Som kunde skal du være trygg på at dine interesser kommer før bankens interesser. I 2018 ble det innført et europeisk regelverk som gir deg som investor større grad av åpenhet og beskyttelse. Dette regelverket går under det formelle navnet MiFID II.