VPS - Viktige dokumenter

SpareBank 1 Verdipapirservice AS formidler dine ordre om tegning eller innløsning av verdipapirer på vegne av banken. 


Kundeavtale

Denne avtalen inngås når du velger å handle gjennom SpareBank 1 Nord-Norge.


Provisjon til banken

SpareBank 1 Nord-Norge får en andel av provisjonen når du kjøper eller selger verdipapir. Her kan du se hvor stor andel dette utgjør for de ulike tilbyderne.


Retningslinjer for ordreutførelse- og allokering

SpareBank 1 Verdipapirservice følger disse retningslinjene for å oppfylle kravene i Lov om verdipapirhandel.


Alminnelige forretningsvilkår SpareBank 1 Verdipapirservice AS

Handler du gjør følger disse vilkårene, og ved å inngå en handel godtar du disse vilkårene. 


Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter og verdipapirer i SpareBank 1 Nord-Norge

Handel med verdipapir og finansielle instrumenter er strengt regulert. Når du gjør handler med oss følger vi disse retningslinjene.


Annen viktig informasjon 

Her finner du informasjon om spareavtale, engangstegning, innløsning og bytte av verdipapirfond.