Sykelønnsforsikring

Mange små og mellomstore bedrifter er sårbare når ansatte med høy lønn har langvarig sykefravær. Sykelønnsforsikringen gir utbetaling til bedriften for å dekke sykepenger til de ansatte.

ansatt i en bedrift med sykelønnsforsikring ligger syk i senga og taster på mobilen
Gir erstatning til bedriften for ansattes lønn over 6 G, ved sykemelding.
Er med på å gjøre bedriften attraktiv for høyt lønnede ansatte.
Viktig for rekruttering, da mange ofte krever full sykelønn.

Hva dekker sykelønnsforsikringen?

Folketrygden dekker kun sykepenger for lønn inntil 6 G (744.168 kr). Sykelønnsforsikringen sikrer den ansatte full lønn ved sykemelding. Utbetalingene går til bedriften, som utbetaler sykelønnen til den ansatte.

syk mann ligger på sofaen å leser en bok
Dekninger Sykelønnsforsikring
Differansen mellom 6 G og den ansattes lønn*

Ventetid
 
Karenstid (ventetid før utbetalingen starter) 16, 30, 60 eller 90 dager

*Når den ansatte blir minst 50 % sykemeldt (maksimalt i 365 dager)


Vilkår og produktinformasjon

Vilkår og IPID

Har du allerede sykelønnsforsikring hos oss, må du logge inn og laste ned vilkårene som gjelder for din bedrift.

Nedenfor kan du laste ned standardvilkårene som er utgangspunktet, hvis du kjøper forsikring i dag. Det er viktig å vite at du får tilpasset forsikringsavtalen og vilkårene etter bedriftens behov.

Hva er IPID?

 

Hvilke ansatte kan vi forsikre med lønnsforsikringen? 

Ansatte som kan forsikres må være:

  • under 67 år
  • medlem av Folketrygden og ha krav på sykepenger fra NAV
  • 100 % arbeidsdyktige når de forsikres
  • ha høyere lønn enn 6 G

Hvis bedriften har yrkesskadeforsikring og minst 5 ansatte kan dere utvide med sykelønnsforsikring (lønnsforsikring).

Dere kan forsikre både heltidsansatte, deltidsansatte, lærlinger og andre midlertidig ansatte. Vi trenger navneliste på de som skal forsikres. Forsikringen opphører når den ansatte fyller 67 år.

bilder av ansatte med lønnsforsikring på en vegg
person som ligger i seng med sykelønnsforsikring

Har du ansatte som har blitt sykemeldt?


Hva er sykelønn?

Sykelønn er utbetalingen som en bedrift er pålagt å betale til ansatte som er sykemeldt. Det er vanligvis bedriften som dekker sykelønna de første 16 dagene av sykefraværet (kalt arbeidsgiverperioden).

Etter arbeidsgiverperioden vil NAV refundere sykepenger til bedriften, som tilsvarer 100 % av inntekten til den ansatte, opptil 6 G.

For ansatte som har høyere lønn enn 6 G og avtale om full lønn under sykefravær, vil bedriften få et tap. Dette tapet kan dekkes av en sykelønnsforsikring.

Forsikringsselskapet vårt er Fremtind Forsikring

Du kjøper forsikringen din hos SpareBank 1, og den dagen du må bruke den, kontakter du forsikringsselskapet vårt Fremtind Forsikring.


Hva lurer andre på?

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }