Børsmeldinger

Vi er en børsnotert sparebank med markedsområde Østfold og Akershus syd. 


Et raskt overblikk

Finanskalender

Les mer


Kontaktperson

Sparebank1, Moss, Styrebildet februar 2014
Lillian Lundberg
Viseadministrerende direktør/Investorkontakt
+47 480 44 469