Investor


Nøkkeltall 3. kvartal 2019

  • Antall kontorer 7 (8)
  • Forvaltningskapital inkl. kredittforetak: 32,7 mrd kr (31,1 mrd kr)
  • Antall årsverk i konsernet: 208 (201)
  • Brutto utlån inkl. kredittforetak: 27,8 mrd kr (27,1 mrd kr)
  • Brutto utlån: 19,1 mrd kr (18,8 mrd kr)
  • Innskudd: 15,4 mrd kr (13,7 kr)
  • Egenkapitalavkastning: 12,9 % (12,5 %)
  • Ren kjernekapitaldekning forholdsmessig konsolidert: 16,1 %

 

Informasjon om egenkapitalbeviset

Ticker: SOAG

Se oppdatert kurs på oslobors.no

Info om egenkapitalbeviset på oslobors.no

Finanskalender 2019

Se bankens egen side på oslobors.no for finanskalender, børsmeldinger, rapporter og annen børsinfo.

Rating

Nordic Credit Rating A, stable outlook

Se rating rapport

 

Historisk skyggerating

DNB Markets A
SpareBank 1 Markets


Kontaktperson

Lillian Lundberg
Viseadministrerende direktør/Investorkontakt
+47 480 44 469