Investor


Nøkkeltall 2. kvartal 2017

  • Forvaltningskapital inkl. kredittforetak: 28,7 mrd kr (27,2 mrd kr) 
  • Antall årsverk i konsernet: 199 (207)
  • Brutto utlån inkl. kredittforetak: 24,7 mrd kr (23,7 mrd kr)
  • Innskudd: 13,1 mrd kr (12,6 mrd kr)
  • Egenkapitalavkastning 10,5% (14,2%)
  • Ren kjernekapitaldekning 14,2% (14,6%)

Informasjon om egenkapitalbeviset

Ticker: SOAG

Se oppdatert kurs på oslobors.no

Info om egenkapitalbeviset på oslobors.no

Finanskalender 2017

07.02.17
Kvartaltsrapport 4. kvartal

20.03.17
Forstanderskapsmøte   

04.05.17
Kvartalsrapport 1. kvartal'

11.08.17
Kvartalsrapport 2. kvartal 

31.10.17S
Kvartalsrapport  3. kvartal

Se også bankens egen side på oslobors.no for børsmeldinger, rapporter og annen børsinfo.


Kontaktperson

Sparebank1, Moss, Styrebildet februar 2014
Lillian Lundberg
Viseadministrerende direktør/Investorkontakt
+47 480 44 469