Investor


Nøkkeltall 2. kvartal 2019

  • Antall kontorer 7 (8)
  • Forvaltningskapital inkl. kredittforetak: 33,1 mrd kr (30,8 mrd kr)
  • Antall årsverk i konsernet: 204 (198)
  • Brutto utlån inkl. kredittforetak: 27,5 mrd kr (26,4 mrd kr)
  • Brutto utlån: 18,9 mrd kr (18,1 mrd kr)
  • Innskudd: 15,8 mrd kr (13,7 kr)
  • Egenkapitalavkastning: 14,7 % (13,4 %)
  • Ren kjernekapitaldekning forholdsmessig konsolidert: 16,2 %

 

Informasjon om egenkapitalbeviset

Ticker: SOAG

Se oppdatert kurs på oslobors.no

Info om egenkapitalbeviset på oslobors.no

Finanskalender 2019

05.02.2019 - Kvartalsrapport - 4. kvartal 2018
05.03.2019 - Årsrapport 2018
09.04.2019 - Kvartalsrapport - 1. kvartal 2019
15.08.2019 - Halvårsrapport 2019
22.10.2019 - Kvartalsrapport - 3. kvartal 2019

Annet

29.04.2019 - Ordinær generalforsamling

Se også bankens egen side på oslobors.no for børsmeldinger, rapporter og annen børsinfo.

Rating

Nordic Credit Rating A, stable outlook

Se rating rapport

 

Historisk skyggerating

DNB Markets A
SpareBank 1 Markets


Kontaktperson

Lillian Lundberg
Viseadministrerende direktør/Investorkontakt
+47 480 44 469