Investor


Nøkkeltall 4. kvartal 2017

  • Forvaltningskapital inkl. kredittforetak: : 29,3 mrd kr (27,7 mrd kr)
  • Antall årsverk i konsernet: 199 (200)
  • Brutto utlån inkl. kredittforetak: 25,3 mrd kr (23,9 mrd kr)
  • Innskudd: 12,9 mrd kr (12,4 mrd kr)
  • Egenkapitalavkastning 12,3% (13,8%)
  • Ren kjernekapitaldekning 17,6% (16,3%)    

Informasjon om egenkapitalbeviset

Ticker: SOAG

Se oppdatert kurs på oslobors.no

Info om egenkapitalbeviset på oslobors.no

Finanskalender 2018

Regnskapsår 2017 
05.02.18 - Kvart.rapport - Q4

Regnskapsår 2018  
27.04.18 - Kvart.rapport - Q1 
14.08.18 - Halvårsrapport 
31.10.18 - Kvart.rapport - Q3

Annet

09.04.18 - Forstanderskaps-møte 

Se også bankens egen side på oslobors.no for børsmeldinger, rapporter og annen børsinfo.


Kontaktperson

Lillian Lundberg
Viseadministrerende direktør/Investorkontakt
+47 480 44 469