Investor


Nøkkeltall 1. kvartal 2018

  • Antall kontorer 8 (9)
  • Forvaltningskapital inkl. kredittforetak: 29,4 mrd kr (27,9 mrd kr)
  • Antall årsverk i konsernet: 199 (199)
  • Brutto utlån inkl. kredittforetak: 25,6 mrd kr (24,4 mrd kr)
  • Brutto utlån: 17,3 mrd kr (16,4 mrd kr)
  • Innskudd: 12,7 mrd kr (12,4 mrd kr)
  • Egenkapitalavkastning: 14,4% (10,8 %)
  • Ren kjernekapitaldekning forholdsmessig konsolidert: 15,6 %  

 

Informasjon om egenkapitalbeviset

Ticker: SOAG

Se oppdatert kurs på oslobors.no

Info om egenkapitalbeviset på oslobors.no

Finanskalender 2018

Regnskapsår 2018  
27.04.18 - Kvart.rapport - Q1 
14.08.18 - Halvårsrapport 
31.10.18 - Kvart.rapport - Q3

Annet

09.04.18 - Forstanderskaps-møte 

Se også bankens egen side på oslobors.no for børsmeldinger, rapporter og annen børsinfo.


Kontaktperson

Lillian Lundberg
Viseadministrerende direktør/Investorkontakt
+47 480 44 469