Finansiell informasjon

Kvartals- og årsrapporter

Her finner du våre kvartals- og årsrapporter, pilar 3 og investorpresentasjoner.

Funding

Her finner du vår fundingstrategi, rating, prospekter, SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt.

Egenkapitalbevis

Her finner du info om våre egenkapitalbevis, investorpolitikk, kursinformasjon fra oslo Børs og utbytte.

Finanskalender og børsmeldinger

Se bankens finanskalender, børsmeldinger, rapporter og annen børsinfo hos Oslo Børs.

Rating

Nordic Credit Rating A, Stable outlook. Gå til rating rapporten (nordiccreditrating.com)

Kursutvikling

soa-dame-vinter-q4.jpeg

Nøkkeltall 1. kvartal 2024

  • Antall kontorer 7 (7)
  • Forvaltningskapital inkl. kredittforetak: 42,0 mrd. kr (40,1 mrd. kr)
  • Antall årsverk i konsernet: 263 (256)
  • Brutto utlån inkl. kredittforetak: 36,3 mrd. kr (34,5 mrd. kr)
  • Brutto utlån: 22,7 mrd. kr (21,3 mrd. kr)
  • Innskudd: 18,7 mrd. kr (18,2 mrd. kr)
  • Egenkapitalavkastning: 13,3 % (12,2%)
  • Ren kjernekapitaldekning forholdsmessig konsolidert: 17,4 % (18,0 %)

Finansielle mål og måloppnåelse

SpareBank 1 Østfold Akershus konsernet består av morbanken SpareBank 1 Østfold Akershus, samt datterselskapene EiendomsMegler 1 Østfold Akershus AS (100 %), SpareBank 1 Regnskapshuset Østfold Akershus AS (100 %) og Varnaveien 43E Kontor AS (100 %) samt noen mindre døtre. Banken har også eierandeler i SpareBank 1 Gruppen (indirekte via Samarbeidende Sparebanker AS) og BN Bank ASA (direkte eierandel).

Konsernet har som mål å forvalte bankens ressurser på en slik måte at aksjonærene og samfunnet oppnår god og konkurransedyktig avkastning. Mer om våre finansielle mål og andre målsetninger finner du under Egenkapitalbevis.

For en mer detaljert redegjørelse om konsernet, herunder forhold som styret og ledelse, regnskap og kapitaldekning, se siste tilgjengelige årsregnskap.

Strategiske mål

  • Egenkapitalavkastning: > 10 %
  • Ren kjernekapital: ≥ 16 %

Kontaktperson

Lillian Lundberg
Viseadministrerende direktør/Investorkontakt
+47 480 44 469
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }