Investor


Et raskt overblikk

Nøkkeltall 2. kvartal 2016

  • Forvaltningskapital inkl. Boligkreditt: 27,2 mrd kr (25,5 mrd  kr) 
  • Antall årsverk i konsernet: 207 (217) 
  • Brutto utlån inkl. Boligkreditt: 23,7 mrd kr (21,9 mrd kr)
  • Innskudd: 12,6 mrd kr (12,0 mrd kr)
  • Egenkapitalavkastning 14,4% (14,7%)
  • Ren kjernekapitaldekning 14,6 % (15,0 %)

Informasjon om egenkapitalbeviset

Ticker: SOAG

Se oppdatert kurs på oslobors.no

Info om egenkapitalbeviset på oslobors.no

Finanskalender 2016

Kommende aktiviteter

12.08
Kvartalsrapport 2. kvartal

31.10
Kvartalsrapport 3. kvartal

Se hele finanskalender


Kontaktperson

Sparebank1, Moss, Styrebildet februar 2014
Lillian Lundberg
Viseadministrerende direktør/Investorkontakt
+47 480 44 469