Investor


Nøkkeltall 3. kvartal 2018

  • Antall kontorer 8 (8)
  • Forvaltningskapital inkl. kredittforetak: 31,1 mrd kr (28,7 mrd kr)
  • Antall årsverk i konsernet: 201 (197)
  • Brutto utlån inkl. kredittforetak: 27,1 mrd kr (24,9 mrd kr)
  • Brutto utlån: 18,8 mrd kr (16,8 mrd kr)
  • Innskudd: 13,7 mrd kr (12,9 mrd kr)
  • Egenkapitalavkastning: 12,5% (11,9%)
  • Ren kjernekapitaldekning forholdsmessig konsolidert: 15,6%

 

Informasjon om egenkapitalbeviset

Ticker: SOAG

Se oppdatert kurs på oslobors.no

Info om egenkapitalbeviset på oslobors.no

Finanskalender 2018

Regnskapsår 2018

27.04.18 - Kvart.rapport - Q1
14.08.18 - Halvårsrapport
31.10.18 - Kvart.rapport - Q3

Annet

09.04.18 - Forstanderskaps-møte 
Se også bankens egen side på oslobors.no for børsmeldinger, rapporter og annen børsinfo.

Rating

Nordic Credit Rating A, stable outlook

Se rating rapport

 

Historisk skyggerating

DNB Markets A
SpareBank 1 Markets


Kontaktperson

Lillian Lundberg
Viseadministrerende direktør/Investorkontakt
+47 480 44 469