Samfunnsansvar og bærekraft

Å skape bærekraftige samfunn var årsaken til at vi ble stiftet, og det er fortsatt vår viktigste oppgave selv om innholdet endres i takt med tiden. 

Hva er egentlig bærekraft? 

Bærekraft handler om å leve på en måte som gjør at vi får det vi trenger, uten å ødelegge for at fremtidige generasjoner skal få dekket sine behov.

Tre områder må ivaretas for at noe skal være bærekraftig: Miljø, økonomi og sosiale forhold.  

Se også

Slik jobber vi med bærekraft
Bærekraft er godt forankret i vår virksomhetsstrategi og vi arbeider med å finne nye, gode løsninger for en bærekraftig utvikling.
Vårt samfunnsansvar
Vårt samfunnsengasjement og sponsing er en del av vårt daglige arbeid. Målet er å bidra til en positiv forskjell i våre nærområder.
Retningslinjer og rammeverk
Våre retningslinjer, rammeverk og andre dokumenter innen miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold (ESG).
Søk støtte
Brenner du for en god sak? Vi støtter formål som bidrar til et tryggere, gladere, og bedre lokalsamfunn for deg som bor her.

Bærekraft på agendaen

Å skape bærekraftige lokalsamfunn var årsaken til at vi ble stiftet, og det er fortsatt vår viktigste misjon selv om innholdet nå endres i takt med nye tider og nye samfunnsutfordringer.

I årsrapporten vår finner du en samlet oversikt over vår virksomhet og drift, og en god beskrivelse av vårt bærekraftsarbeid.

Offentliggjøringsforordningen
- informasjon om bærekraft

Vi tar hensyn til de viktigste negative påvirkningene på bærekraftsfaktorer når vi velger og anbefaler fond til kundene våre. Dette i tråd med retningslinjer for ansvarlig distribusjon av verdipapirfond i SpareBank 1  Gruppen.

Har du innspill eller spørsmål om bærekraft?

Lene Zimmermann Gjermundsen
Fagansvarlig Bærekraft