Samfunnsansvar og bærekraft

Å skape bærekraftige samfunn var årsaken til at vi ble stiftet, og det er fortsatt vår viktigste oppgave selv om innholdet endres i takt med tiden. 

Hva er egentlig bærekraft? 

Bærekraft handler om å leve på en måte som gjør at vi får det vi trenger, uten å ødelegge for at fremtidige generasjoner skal få dekket sine behov.

Tre områder må ivaretas for at noe skal være bærekraftig: Miljø, økonomi og sosiale forhold.  

Bærekraft på agendaen

Vi har drevet bærekraftig utvikling av våre lokalsamfunn i 185 år. Å skape bærekraftige samfunn var årsaken til at vi ble stiftet, og det er fortsatt vår viktigste misjon selv om innholdet nå endres i takt med nye tider og nye samfunnsutfordringer.

I årsrapporten vår finner du en samlet oversikt over vår virksomhet og drift, og en god beskrivelse av vårt bærekraftsarbeid.