Samfunnsansvar

Bærekraft på agendaen

Vi har drevet bærekraftig utvikling av våre lokalsamfunn i 185 år. Å skape bærekraftige samfunn var årsaken til at vi ble stiftet, og det er fortsatt vår viktigste misjon selv om innholdet nå endres i takt med nye tider og nye samfunnsutfordringer.

Skal vi sammen nå bærekraftsmålene er vi avhengige av endring. Vi skal gjøre vår del av jobben.