Om banken

SpareBank 1 Østfold Akershus er en sterk, regional forankret sparebank som har Østfold og søndre del av Akershus som sitt prioriterte markedsområde.


Om SpareBank 1 Østfold Akershus

SpareBank 1 Østfold Akershus er en selvstendig regional sparebank, i allianse med flere andre sparebanker gjennom SpareBank 1-samarbeidet. 

Hovedkontoret vårt ligger i Moss og banken har, med sine datterselskaper 198 årsverk. Vi er lokalisert med bankkontor i Vestby, Askim, Moss/Rygge, Sarpsborg, Fredrikstad og Halden.

Konsernet SpareBank 1 Østfold Akershus omfatter følgende datterselskaper; EiendomsMegler 1 Østfold og Akershus AS (100 %) og NEKOR Gårdselskap (100 %)