Funding

Fundingstrategi

SpareBank 1 Østfold Akershus utsteder senior gjeld, ansvarlig gjeld og hybridkapital. Disse gjøres som både offentlige lån og rettede emisjoner. Banken skal kunne overleve med normal drift med moderat vekst i minimum 12 måneder uten tilgang på ekstern finansiering fra kapitalmarkedet. 

Rating

SpareBank 1 Østfold Akershus er vurdert av Nordic Credit Rating og tildelt kredittrating  A, Stable Outlook. Ratingrapport (pdf).

Prospekter

Det utarbeides låneavtaler i forbindelse med alle utstedelser. En låneavtale regulerer utsteders plikter i forbindelse med utleggelse av et nytt lån i markedet. I dette dokumentet regulerer man betingelsene for lånet og hvilke plikter og rettigheter utsteder og investor har. 

SpareBank 1 Boligkreditt

SpareBank 1 Boligkreditt er et heleid selskap av bankene i SpareBank 1-alliansen som utsteder både obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) og senior gjeld.


Se også


Kontaktperson

Henry Tvete
Finanssjef
918 40 809