Om oss

Virksomhetsstyring

God virksomhetsstyring i SpareBank 1 Østfold Akershus omfatter de verdier, mål og overordnede prinsipper som banken styres og kontrolleres etter for å sikre eiernes, innskyternes og andre gruppers interesser i banken.