Jobb og karriere

Jobbe hos oss

Innenfor et finanskonsern som SpareBank 1 finnes det mange jobbmuligheter. Mange arbeider med mennesker, det vil si våre person- og næringslivskunder, med rådgivning innen finansiering, sparing/plassering, forsikring og betalingsformidling. 


Mange ulike jobbmuligheter

Noen stillinger i konsernet er kundeorienterte, mens andre krever spesialistkompetanse på ulike områder som analyse, marked/web, finans/økonomi/regnskap, Organisasjon /HR, IT  drift og IT utvikling, prosess, prosjekter, risiko , compliance for å nevne noen områder.I tillegg finnes en rekke lederstillinger på ulike nivå. 

Å jobbe med personmarkedet

Ønsker du en jobb hvor du kan gjøre en forskjell for mennesker? Dine råd kan gjøre drømmer til virkelighet. Ta kontakt med oss, så får du vite mer om hva det vil si å arbeide som finansrådgiver, og hvorfor vi legger til rette for at du skal kunne mestre jobben best mulig.

Å jobbe med bedriftsmarkedet

Vil du jobbe tett på næringslivet og bidra til vekst og utvikling? Som bedriftsrådgiver driver du rådgivning innen finansiering, sparing/plassering, forsikring og betalingsformidling til bedrifter.


En kompetansebedrift

Vi er en kompetansebedrift hvor riktig kompetanse hos medarbeiderne er avgjørende. Vi har som mål at vi skal ligge i forkant av de krav som marked og myndigheter stiller.Alle finansielle rådgivere hos oss skal være autorisert gjennom en nasjonal autorisasjonsordning. En felles autorisasjonsordning fremmer nødvendig kunnskap, holdninger og ferdigheter hos alle finansiellerådgivere i Norge.


Karrieremuligheter

Et stort internt arbeidsmarked med muligheter bidrar til vår arbeidsgiver-attraktivitet. Samtlige stillinger lyses ut internt, og det gis gjennom dette karrieremuligheter til dyktige ansatte. I tillegg gis det muligheter til å søke stillinger i andre banker i SpareBank1 alliansen.


Jobbe innen finans? 

Vi har samlet noen nyttige lenker. Sjekk dem ut og les mer om oss og finansbransjen generelt.

Om SpareBank 1 Østfold Akserhus
Om SpareBank 1 Alliansen 
Finans Norge
Finanstilsynet 
Norges Ban