Jobbe hos oss

Innenfor et finanskonsern som SpareBank 1 finnes det mange jobbmuligheter. Mange arbeider med mennesker, det vil si våre person- og næringslivskunder, med rådgivning innen finansiering, sparing/plassering, forsikring og betalingsformidling. 


Dame på jobb

Mange ulike jobbmuligheter

Noen stillinger i konsernet er kundeorienterte, mens andre krever spesialistkompetanse på ulike områder som analyse, marked/web, finans/økonomi/regnskap, Organisasjon /HR, IT  drift og IT utvikling, prosess, prosjekter, risiko , compliance for å nevne noen områder.I tillegg finnes en rekke lederstillinger på ulike nivå. 

Å jobbe med personmarkedet

Ønsker du en jobb hvor du kan gjøre en forskjell for mennesker? Dine råd kan gjøre drømmer til virkelighet. Ta kontakt med oss, så får du vite mer om hva det vil si å arbeide som finansrådgiver, og hvorfor vi legger til rette for at du skal kunne mestre jobben best mulig.

Å jobbe med bedriftsmarkedet

Vil du jobbe tett på næringslivet og bidra til vekst og utvikling? Som bedriftsrådgiver driver du rådgivning innen finansiering, sparing/plassering, forsikring og betalingsformidling til bedrifter.


En kompetansebedrift

Vi er en kompetansebedrift hvor riktig kompetanse hos medarbeiderne er avgjørende. Vi har som mål at vi skal ligge i forkant av de krav som marked og myndigheter stiller.Alle finansielle rådgivere hos oss skal være autorisert gjennom en nasjonal autorisasjonsordning. En felles autorisasjonsordning fremmer nødvendig kunnskap, holdninger og ferdigheter hos alle finansiellerådgivere i Norge.


Karrieremuligheter

Et stort internt arbeidsmarked med muligheter bidrar til vår arbeidsgiver-attraktivitet. Samtlige stillinger lyses ut internt, og det gis gjennom dette karrieremuligheter til dyktige ansatte. I tillegg gis det muligheter til å søke stillinger i andre banker i SpareBank1 alliansen.


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }