Karrieremuligheter

Din faglige og personlige utvikling er viktig, men følger ikke nødvendigvis et fast løp etter grunnopplæringen. Det kan bety at din utvikling kan gå i mange retninger, oppover, til siden, eller at du ønsker å bli spesialist innenfor ditt eksisterende fagområde. Ulike prosjekter krever også stadig engasjerte medarbeidere. 

 • Hvordan går vi frem? 
  Når søknadsfristen har gått ut vurderer vi alle søknader og inviterer noen kandidater til intervju. Vi kjører som regel to runder med intervjuer og bruker testverktøyet Master  personanalyse. Hvis du blir invitert til intervju, skjer følgende:

  Førstegangsintervju

  Det er like viktig at du velger riktig arbeidsgiver, som at vi velger riktig medarbeider. Det er derfor fint om du forbereder deg til intervjuet ved å skaffe deg informasjon om SpareBank 1 Østfold Akershus og avdelingen du har søkt jobb i. 

  Førstegangsintervjuet tar normalt 1 time, og som regel vil leder gjennomføre
  dette intervjuet. Intervjuet består av 3 deler: presentasjon om oss,
  presentasjon av stillingen og presentasjon av kandidaten.

  Du vil få god anledning til å stille spørsmål til oss. Hensikten i denne runden er å gi et bilde på krav og forventninger fra begges side.

  Andregangsintervju
  Hvis du fortsatt er aktuell kandidat etter førstegangsintervju, og du fremdeles
  er interessert i stillingen, kommer du tilbake til andregangsintervju. Her er
  det ønskelig å få et dypere innblikk i hvordan du vil passe inn i teamet og
  kulturen i SpareBank 1 Østfold Akershus.

  I andregangsintervjuet bruker vi tester som supplement til intervjuet. Testresultatet blir brukt som samtaleverktøy. Vi bruker tid sammen med deg for å gå gjennom og forklare profilen.

  Testresultatet er aldri alene avgjørende i utvelgelsen av deg som ny medarbeider. En HR-rådgiver som er autorisert for bruk av testverktøyet vil gå gjennom testen sammen med deg.

  Ta med kopi av vitnemål, attester og legitimasjon når du møter til andregangsintervju. Forbered gjerne referanser før intervjuet.

  Beslutning
  Når intervjuene er over blir kandidatene vurdert. Den vi tror passer best til
  stillingen vil få et jobbtilbud. Du vil også høre fra oss hvis du ikke får
  tilbud. Når vi har bestemt oss for at du er aktuell for stillingen sjekker vi
  referansene du har oppgitt. 

 • Vi tilbringer en stor del av tiden vår på jobb. Her er vi sosiale med kolleger,
  utvikler oss og det er også ut fra vår jobbsituasjon vi legger planer for
  fremtiden. Den enkelte skal oppleve et godt og utviklende arbeidsmiljø, god
  ledelse, meningsfulle oppgaver og en god jobbsituasjon hva gjelder autonomi og fleksibilitet.

  Kompetanseutvikling og god opplæring er viktig for å lykkes og trives i en jobb her hos oss. Personlig utvikling for våre medarbeidere er viktig for oss. Når vi ansetter mennesker, foretar vi en investering. En investering der vi får en ansatt som bidrar til at banken kan utvikle seg, nå sine mål, fortsatt engasjere seg og sørge for vekst i samfunnet vi er en del av. 

  Som ansatt får du avkastning av denne investeringen gjennom muligheten til å utvikle deg gjennom kurs, seminar, samarbeid med kunnskapsrike og kompetente kolleger og selvfølgelig utfordrende arbeidsoppgaver. En medarbeider som utvikler seg, er en merverdi - for alle parter. Godt leder- og medarbeiderskap bidrar til ønsket kultur, sikrer gode resultater og skaper en attraktiv arbeidsplass.  

 • I SpareBank 1 er vi opptatt av å støtte, bygge og utvikle samfunnet vi alle er en del av. Skal vi følge opp våre ambisjoner og nå våre mål, er vi avhengig av ansatte som bidrar med innsats, kompetanse og engasjement. Vi er en kompetent og ledende bedrift i Østfold og Akershus syd med et bredt spekter av finansielle tjenester og produkter.

  Vi er en dyktig finansiell samtalepartner som hjelper våre kunder til å løse komplekse problemstillinger. Vi er stolte over at våre tjenester skaper verdier og trygghet for våre kunder, og for å kunne ha suksess, må vi vokse og utvikle oss både som individer og som bedrift. Våre holdninger, visjonen og verdigrunnlag er viktige elementer for å hjelpe oss til slik utvikling og vekst. 

  Blir du en god representant for banken?
  Vi søker deg som kan være en god representant for bedriften, og som har en adferd som oppfattes som tillitsvekkende, ærlig og redelig. Er du en person med ambisjoner, har ønske om å utvikle deg som person og faglig, kan du være den vi ønsker å ha med på laget. 

  Vi skal kjennetegnes av dyktighet og å bry oss
  Vi trenger dyktige medarbeidere for å kunne tilby kundene den beste rådgivning og kundeopplevelse. Vi skal ha et arbeidsmiljø og en prestasjonskultur som tiltrekker og videreutvikler engasjerte og kompetente medarbeidere.

  Som medarbeider i banken tar du ansvar, respekterer dine kollegaer og viser evne til stadig forbedring. Hver og en av oss skal forstå og etterleve vårt rammeverk og etiske retningslinjer, samtidig som vi må hjelpe andre til å gjøre det samme. Dersom det oppstår overtredelser av disse eller det er mistanke om slik adferd, vil det bli iverksatt undersøkelser.

  Vi oppmuntres til å uttrykke våre bekymringer og varsle med hensyn til eventuelle brudd på retningslinjer. Banken er forpliktet til å beskytte enkeltpersoner som informerer om mulige brudd på disse. 
  Vi skal behandle kolleger, kunder og andre realt, med respekt, verdighet og høflighet og er forpliktet til å bevare et trygt arbeidsmiljø, fritt for diskriminering og mobbing. Vi skal opptre sosialt ansvarlig og i tråd med normene i samfunnet. Vi skal støtte aktiviteter som søker å eliminere korrupsjon og finansiell kriminalitet.

  Vi skal oppmuntre til aktiviteter som bygger kunnskap og kultur i lokalsamfunnet.Våre kunder og kolleger har tillit til oss på grunn av profesjonalitet og integritet. Pålitelighet må alltid prege vårt omdømme. Vi skal ha en adferd som gjør at vi er en profesjonell og samfunnsbevisst aktør som bryr seg.  


Fritid og fordeler

Livet er mer enn jobb. Derfor er det også viktig for oss å kunne tilby ansattegoder som er med på å skape trygghet privat, som bygger opp om et godt arbeidsmiljø og gir gode rammebetingelser. Vi ansetter hele mennesker og er opptatt av at balansen mellom jobb og fritid er god. Vi vet at våre medarbeidere er mennesker med engasjement, interesser, familie og venner som de bruker tid på utenfor arbeidstiden. Vi tenker helhetlig på våre medarbeidere, og med det mener vi det livet de lever, hele døgnet. Derfor vil du oppleve en arbeidsgiver som både ønsker og forstår at det finnes noe mer i livet enn bare arbeid.

Fordeler  

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, samt et konkurransedyktig lønnsnivå
 • Firmahytter som du kan låne og vi legger til rette for sosial aktivitet med kollegaer også utenom jobben
 • Støtte til treningsavgift på ulike treningssenter. Vi er også medlem i Aktiv bedrift hvor vi legger opp til ulike kampanjer for å inspirere til aktivitet.


Fysisk trening
Fysisk trening er noe vi alle kan engasjere oss i, uavhengig av våre individuelle forutsetninger og egenskaper. Fysisk trening og fysiske prestasjoner har svært mange likhetstrekk med våre daglige prestasjoner i jobbsituasjonen. Er du i god form presterer du også bedre på jobb. Når vi i tillegg trener sammen med kolleger får vi enda en dimensjon, nemlig teamutvikling. Vi oppfordrer til å delta i bedriftsidrettslaget eller andre treningsformer