Ledige stillinger

Ønsker du en jobb hvor du kan gjøre en forskjell for mennesker? Dine råd og din kompetanse kan gjøre andres drømmer til virkelighet.

Stillingtittel og -beskrivelse Fagfelt Varighet
Årsvikariat - forsikringsrådgiver Kundesenter Forsikringsrådgivning Vikariat
Årsvikariat - kunderådgiver Kundesenter Finansrådgivning Vikariat

De aller fleste ansatte i SpareBank 1 Østfold Akershus arbeider med mennesker, det vil si våre personkunder og næringslivskunder. Andre stillinger krever spesialistkompetanse på ulike områder som analyse, markedsføring, finans/økonomi/regnskap, IT, prosjektledelse, organisasjonsutvikling, HR og risikostyring for å nevne noen. I tillegg finnes lederstillinger på ulike nivå.