Fakturering


Slik merker og sender du som leverandør fakturaer til oss

Vi skal behandle alle fakturaer forsvarlig og betale innen forfall. Leverandører har ansvar for å merke fakturaene riktig for at fakturaene skal bli betalt i tide.

Alle fakturaer må merkes med referanse, bestilleren i SpareBank 1 Østfold Akershus, og være utstedt til korrekt juridisk enhet.

Vi foretrekker å få fakturaer elektronisk, enten som en EHF faktura på organisasjonsnummer 837 884 942 eller i PDF format til e-post: faktura@sparebank1oa.no


En faktura må inneholde

 • Leverandørens navn, adresse og organisasjonsnummer
 • Leverandørens kontonummer
 • Mottakers firmanavn, adresse og organisasjonsnummer
 • Fakturanummer
 • Fakturadato
 • Forfallsdato
 • Spesifikasjon av fakturert vare eller tjeneste
 • Beløp
  Spesifisert MVA

Utenlandske leverandører må også opplyse om:

 • IBAN – kontonummer
 • Swift/BIC
 • Avsenders bankforbindelse

Faktura skal merkes med:

Referanse (navnet på bestiller)
Gjelder fakturaen leasing merkes fakturaen med Reg.nr eller Avtalenummer.

Fakturaer som ikke er stilet til korrekt firmanavn, og ikke er merket med referanse (fakturamottaker) vil bli sendt i retur.

Betalingsfristen løper først fra det tidspunkt korrekt faktura er mottatt. Leverandøren kan ikke kreve fakturagebyr eller lignende.

Har du flere spørsmål rundt fakturering?

Ta kontakt med SpareBank 1 Østfold Akershus
E-post: faktura@sparebank1oa.no

Firmanavn for mottaker av faktura:

SpareBank 1 Østfold Akershus
Org.nr: 837 884 942 MVA
v/Felles fakturasentral
Postboks 130
1501 Moss