Visjon og verdier

Vår visjon er å være regionens anbefalte finanshus – fordi vi bryr oss


Våre kunder skal oppfatte oss som NÆR og DYKTIG.

Det betyr at vi skal være nær gjennom å være engasjert og tilgjengelig – der hvor kundene ønsker å møte oss.

Vi tar initiativ til å møte kunden med gode råd og produkter. Nær betyr også et betydelig samfunnsengasjement og at vi skal være en aktiv støttespiller i regionen.

Som dyktig skal vi tilby et bredt og tidsriktig produktspekter, ha medarbeidere med solid fagkompetanse og gode ferdigheter.

Vi skal ha høy etisk standard i alt vi gjør og våre kunder skal oppleve at de får dekket sine behov for finansiell rådgivning og tjenester.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss. Vi skal være bedre i morgen enn det vi er i dag.

Vi skal være et tydelig alternativ for små og mellomstore bedrifter i alle våre markedsområder gjennom å være banken som bryr seg, kjenner kunden og gir gode råd.

Vi skal være tett på og bry oss om kundene våre slik at de opplever trygghet og forutsigbarhet. 


Administrerende direktør 
Arild Bjørn Hansen