Om banken

Visjon og verdier

Vi er til for å bidra til en bærekraftig utvikling i våre lokalsamfunn.

Visjonen vår er å være regionens anbefalte finanshus - fordi vi bryr oss.

Å bli anbefalt stiller store krav til hvordan vi oppleves av våre kunder. Vi bryr oss når vi leverer på kundeløftene våre:

Best for folk og bedrifter flest

Vi hjelper kundene våre hver dag med å få oversikt over hverdagsøkonomien, skape trygghet og økonomisk frihet. Vi oppfattes som folkelige og vi kjenner lokalmiljøet og næringslivet best.

Alltid personlig

Vi er kjenner igjen kundene våre på tvers av kanaler, setter deres behov og muligheter først, tar kontakt og er relevante basert på innsikt, og legger planer sammen.

Mest nyttige innovasjoner

Vi jobber kontinuerlig med å utvikle gode kundeopplevelser og ønsker å bli kjent for å være først ute med nyttige innovasjoner for folk og bedrifter flest.

Sterk engasjert lokal partner

Vi tar på alvor at vi skal bidra til en bærekraftig utvikling. I minst like stor grad som at vi skal ta vare på miljøet, handler dette om økonomisk og sosial bærekraft. Som bank vet vi at vi er med på å skape gode ringvirkninger og bidrar til vekst, utvikling og bolyst her vi holder til.

 

Våre verdier er: bedre, sammen og tett på.

Bedre

  • Vi er fremoverlent, i forkant og viser handlekraft.
  • Vi utfordrer oss selv og leter alltid etter bedre løsninger.
  • Vi søker og deler kunnskap og lærer av erfaringer.

Sammen

  • Vi samarbeider og er tilgjengelige for kunden og hverandre.
  • Vi har tillit til hverandre, og støtter hverandre i hverdagen.
  • Vi jobber sammen til det beste for kundene våre. 

Tett på

  • Vi er til å stole på og holder det vi lover.
  • Vi er folkelige og enkle å forstå.
  • Vi tar ansvar og realiserer planer, mål og muligheter for våre kunder og lokalsamfunn.