Visjon og verdier

Vår visjon er å være regionens anbefalte finanshus – fordi vi bryr oss


Du som er kunde skal oppfatte oss som NÆR og DYKTIG.

Det betyr at vi skal være nær gjennom å være engasjert og tilgjengelig – der du ønsker å møte oss.

Vi tar initiativ til å møte deg med gode råd og produkter. Nær betyr også et betydelig samfunnsengasjement og at vi skal være en aktiv støttespiller i regionen.

Som dyktig skal vi tilby et bredt og tidsriktig produktspekter, ha medarbeidere med solid fagkompetanse og gode ferdigheter.

Vi skal ha høy etisk standard i alt vi gjør og du skal oppleve at du får dekket dine behov for finansiell rådgivning og tjenester.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss. Vi skal være bedre i morgen enn det vi er i dag.

Vi skal være et tydelig alternativ for små og mellomstore bedrifter i alle våre markedsområder gjennom å være banken som bryr seg, kjenner kundene og gir gode råd.

Vi skal være tett på og bry oss om deg som er kunde, slik at du opplever trygghet og forutsigbarhet. 


Administrerende direktør 
Arild Bjørn Hansen