Lydopptak av telefonsamtaler og videomøter, og lagring av annen kundekommunikasjon

SpareBank 1 gjør i noen tilfeller lydopptak av telefonsamtaler og videomøter med våre kunder. Dette gjør vi enten for sikkerhet, dokumentasjon eller for å gjennomføre intern opplæring. I noen tilfeller er vi pålagt å gjøre opptak av kundesamtaler.


Som hovedregel ber vi om ditt samtykke når vi ønsker å gjøre opptak av telefonsamtaler eller videomøter. Dette får du informasjon om i begynnelsen av samtalen eller møtet.

Når vi tilbyr investeringstjenester er vi forpliktet til å gjøre lydopptak og lagre samtaler, møter og annen kundekommunikasjon som e-post, chat, også videre. Slik dokumentasjon oppbevares i minst tre år.

Vi kan finne tilbake til lydopptak ved hjelp av telefonnummer, samtaletidspunktet, og hvem som utførte samtalen. Annen kommunikasjon kan også finnes ved hjelp av din identitet.

Banken kan bli lovpålagt til å utlevere informasjon til offentlige myndigheter, og andre som ifølge loven kan kreve det. Informasjon kan også bli utlevert til Finansklagenemnda – blant annet i forbindelse med behandling av klagesaker.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker innsyn i opptak som er lagret. Du må oppgi telefonnummer og tidspunkt for samtalen.

Lagring av samtaler på chat

Innlogget i nettbank: Hvis du starter en chat når du er innlogget i nettbanken, vil den bli lagres og knyttes til deg som kunde. Dette gjør vi for å kunne gi deg best mulig kundeservice når du er i kontakt med banken senere, og som dokumentasjon ved eventuelle tvistesaker.

Ikke innlogget i nettbank: Starter du chat fra bankens nettside uten å være innlogget i nettbank, er samtalen anonym. Chaten lagres for bruk i statistikk og evaluering av kundeservice, men kan ikke knyttes til deg som kunde.  Chatene lagres i 1 år.

Lydopptak ved om tap av kort

For å kunne dokumentere meldinger om tap av kort, gjør vi lydopptak når meldingen om tap gjøres på telefon. Lydopptaket blir lagret i 18 måneder.