Søk støtte

Brenner du for en god sak? Vi støtter formål som bidrar til et tryggere, gladere, og bedre lokalsamfunn for deg som bor i Østfold og Akershus syd.
Kriterier for å søke

Velg hvem du vil søke hos

Bankens gavefond

Lag og foreninger som holder til i Østfold og Akershus syd kan søke støtte til aktiviteter og prosjekter som skaper glede og engasjement i lokalmiljøet.

SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus

 Portalen åpner for nye søknader 15. august 2021.

Støtter formål og prosjekter over 100 000 kroner i Østfold og Akershus syd (unntatt Sarpsborg og Halden). 

Sparebank1stiftelsen Halden

Støtter gode formål og prosjekter i Sarpsborg, Rakkestad, Aremark og Halden.

Vårt samfunnsansvar

Vi heier på vår region og alt det fantastiske som Østfold og Follo har å by på! Vi er opptatt av å støtte opp under tiltak som bidrar til vekst og utvikling av regionen, og jobber kontinuerlig for at Østfold og Follo skal  være et godt sted å leve og drive næringsvirksomhet. Prosjektene vi gjerne støtter, skaper engasjement, har verdi over tid og gir nytte og glede til mange. Vi har de siste ti årene bidratt med 500 millioner kroner i gave og støtte til små og store prosjekter.