Søk støtte

Brenner du for en god sak? Vi støtter formål som bidrar til et tryggere, gladere, og bedre lokalsamfunn for deg som bor i Østfold og Akershus syd.


Vårt samfunnsansvar

Vi heier på vår region og alt det fantastiske som Østfold og Follo har å by på! Vi er opptatt av å støtte opp under tiltak som bidrar til vekst og utvikling av regionen, og jobber kontinuerlig for at Østfold og Follo skal  være et godt sted å leve og drive næringsvirksomhet. Prosjektene vi gjerne støtter, skaper engasjement, har verdi over tid og gir nytte og glede til mange. Vi har de siste ti årene bidratt med 500 millioner kroner i gave og støtte til små og store prosjekter. 

Velg område og sum 

 • 1. Velg område og sum ovenfor.

  2. Skal du søke støtte i Halden og Sarpsborg, sender du søknaden til den oppgitte E-post adressen. Skal du søke i en av de andre områdene, blir du bedt om å lage en profil med kontaktinfo o.l. sammen med søknaden.

   

 • Lag og foreninger som holder til i Østfold og søndre del av Akershus kan søke støtte til aktiviteter og prosjekter som skaper glede og engasjement i lokalmiljøet. 

  • Idrett og friluftsliv: En aktiv oppvekst er en viktig byggestein for et langt og sunt liv. Vi støtter lokale klubber, lag og foreninger som åpner for positive aktiviteter og friluftstilbud, rettet mot barn og unge.
  • Kunst og kultur: Kunst setter farge på lokalsamfunnet, og er med på å skape glede og engasjement. Vi vil tilrettelegge for at mange barn og unge skal være med på å formidle, og nyte kultur i nærmiljøet.
  • Utdanning og forskning: Forskning og utdanning driver samfunnet videre, og bidrar til verdiskapning og næringsutvikling. Vi ønsker å bygge opp under kunnskapsformidling og læring for kommende generasjoner.
 • Når vi vurderer søknader legger vi vekt på at pengene skal investeres i noe som vil være allment tilgjengelig og bidra positivt for mange. Prosjektet skal være lokalt og realiseres innenfor Østfold eller Akershus syd.

  Ikke alle får støtte, selv om de er innenfor kriteriene for hva vi støtter. Søknader vurderes av et utvalg fire ganger i året, og du får beskjed så snart det er fattet en beslutning.Søknadsfrister er 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember. Du vil bli varslet og penger utbetalt etter hvert som søknadene er ferdig behandlet.Husk å beskrive tydelig hvem som står bak søknaden, hva pengene skal brukes til og hvem som drar nytte av initiativet. Vi ønsker å se at dette er seriøst og at dere er realistiske i forhold til gjennomføring, oppfølging og budsjett.Kontaktperson må være over 18 år.Vi støtter ikke enkeltpersoner som søker støtte mest til egen glede eller personlig utvikling. Heller ikke oppgaver som hører inn under offentlig kjernevirksomhet.Vi behandler kun søknader under 50.000 kr. Ønsker du å søke om støtte til mer enn dette, er du velkommen til å sende inn en søknad til stiftelsene våre (mer informasjon nedenfor).
  Ta kontakt med oss på epost@sparebank1.no dersom du har spørsmål.

 • – Sparebankstiftelsen Halden deler ut støtte til formål i Sarpsborg, Rakkestad, Aremark og Halden

  Hjemmeside: http://www.sparebankstiftelsenhalden.no/


  – SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus deler ut støtte over 75 000 kroner i resten av Østfold og i Akershus syd. 

   

  • Fredrikstad/Hvaler: Fredrikstad og Hvaler
  • Indre Østfold: Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg, Trøgstad,
   Skiptvet, Marker og Rømskog
  • Mosseregionen: Moss, Rygge, Råde og Våler
  • Akershus syd: Aurskog-Høland, Frogn, Ås og Vestby

   Hjemmeside: http://www.osthusgaver.no/