Søk støtte

Brenner du for en god sak? Vi støtter formål som bidrar til et tryggere, gladere, og bedre lokalsamfunn for deg som bor i Østfold og Akershus syd.
Kriterier for å søke

Velg hvem du vil søke hos

Pengene kommer fra bankens eget gavefond og stiftelsene, SpareBank 1 Østfold Akershus Stiftelsen og Sparebank 1 stiftelsen Halden, som begge er betydelige eiere i banken.

Bankens gavefond

Lag og foreninger som holder til i Østfold og Akershus syd kan søke støtte til aktiviteter og prosjekter som skaper glede og engasjement i lokalmiljøet.

SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus

 Portalen åpner for nye søknader 15. august 2021.

Støtter formål og prosjekter over 100 000 kroner i Østfold og Akershus syd (unntatt Sarpsborg og Halden). 

Sparebank1stiftelsen Halden

Støtter gode formål og prosjekter i Sarpsborg, Rakkestad, Aremark og Halden.

Gavevirksomheten er en viktig del av vårt samfunnsengasjement, og vi har drevet med dette så lenge banken har eksistert. En del av overskuddet vårt går til eierne våre og gaver til allmennyttige formål. En stor andel av dette gis derfor tilbake til lokalsamfunnene våre, i tillegg til det banken selv gir. Pengene skal gjøre regionen vår til et bedre sted for oss alle.

Vårt samfunnsansvar

Vi heier på vår region og alt det fantastiske som Østfold og Follo har å by på! Vi er opptatt av å støtte opp under tiltak som bidrar til vekst og bærekraftig utvikling av regionen, og jobber kontinuerlig for at Østfold og Follo skal være et godt sted å leve og drive næringsvirksomhet.

Prosjektene vi gjerne støtter, skaper engasjement, har verdi over tid og gir nytte og glede til mange. Vi har de siste ti årene bidratt med over 500 millioner kroner i gave og støtte til små og store prosjekter.