Stiftelsene

Vi har to eierstiftelser som bidrar med gaver til almennyttige formål her vi holder til.


Om stiftelsene

SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus og Sparebank1stiftelsen Halden ble etablert 1. november 2011.

Stiftelsene ble opprettet i forbindelse med fusjon mellom Rygge-Vaaler Sparebank og Halden Sparebank som resulterte i SpareBank 1 Østfold Akershus.

Opprettelsen av stiftelsene skal sikre at den kapital som er oppsamlet i tidligere Rygge-Vaaler Sparebank og Halden Sparebank forblir i lokalsamfunnene og forvaltes gjennom SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus og Sparebankstiftelsen Halden.


SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus

SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus deler ut breddegaver og prosjektstøtter i Østfold og Akershus syd (unntatt Sarpsborg, Rakkestad, Aremark og Halden). Pengene skal gå til allmennyttige formål som prosjekter innen kultur, by og stedsutvikling, idrett og friluftsliv, ideelle foreninger og lag med bred aktivitet mot allmenheten. Stiftelsen gir ikke gaver til enkeltpersoner.

Sparebank1stiftelsen Halden 

Sparebank1stiftelsen Halden deler ut breddegaver og prosjektstøtter i Sarpsborg, Rakkestad, Aremark og Halden. Pengene skal gå til allmennyttige formål som prosjekter innen kultur, by og stedsutvikling, idrett og friluftsliv, ideelle foreninger og lag med bred aktivitet mot allmenheten. Stiftelsen gir ikke gaver til enkeltpersoner.