Stiftelsene

Våre to stiftelser bidrar med gaver til almennyttige formål til Østfold og Akershus syd. Her kan du søke om prosjektstøtte.


Om stiftelsene

SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus og Sparebank1stiftelsen Halden ble etablert 1.november 2011.

Stiftelsene ble opprettet i forbindelse med fusjon mellom Rygge-Vaaler Sparebank og Halden Sparebank som resulterte i SpareBank 1 Østfold Akershus.

Opprettelsen av stiftelsene skal sikre at den kapital som er oppsamlet i tidligere Rygge-Vaaler Sparebank og Halden Sparebank forblir i lokalsamfunnet og forvaltes gjennom SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus og Sparebankstiftelsen Halden.


SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus

SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus deler ut breddegaver og prosjektstøtter til almennyttige formål som  prosjekter innen kultur, by og stedsutvkling, idrett og friluftsliv, ideelle foreninger og lag med bred aktivitet mot almenheten. Vi gir ikke gaver til enkeltpersoner. 

Dekker følgende områder

  • Akershus syd: Aurskog-Høland, Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås
  • Mosseregionen: Moss, Rygge, Råde og Våler
  • Fredrikstad/Hvaler: Fredrikstad og Hvaler
  • Indre Østfold: Askim, Hobøl, Spydeberg, Skiptvet, Eidsberg, Trøgstad, Marker og Rømskog

Sparebankstiftelsen Halden 

Sparebankstiftelsen Halden deler ut breddegaver og prosjektstøtter til almennyttige formål som prosjekter innen kultur, by og stedsutvkling, idrett og friluftsliv, ideelle foreninger og lag med bred aktivitet mot almenheten. Vi gir ikke gaver til enkeltpersoner. Her søker du støtte til prosjekter som hører hjemme i Halden og Sarpsborg uansett beløp.

Dekker følgende områder

  • Halden og Sarpsborg