Bærekraftsmål for SpareBank 1 Forsikring

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Vi jobber for å støtte alle 17 bærekraftsmålene, men har valgt ut fire av målene som vi skal ha ekstra fokus på for å bidra til en mer bærekraftig verden.

SpareBank 1 Forsikring Bærekraft
Slik jobber vi med målene

Kontakt oss i SpareBank 1 Forsikring

Telefon

21 02 50 50

Linkedin

Følg oss