Bærekraft

Bærekraft skal være en integrert del av vår strategi for å styrke konkurransekraften, redusere risiko, tiltrekke gode kunder, investorer og dyktige ansatte.

Slik jobber vi med bærekraft

Vi skal ha et aktivt forhold til bærekraft, og ta ansvar for miljøutfordringene samfunnet står ovenfor.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og gode arbeidsforhold i hele verdikjeden.

Offentliggjøringsforordningen

Vi tar hensyn til de viktigste negative påvirkningene på bærekraftsfaktorer i utvelgelsen og anbefaling av fond.


Medlemskap i initiativer innenfor bærekraft og samfunnsansvar

FNs Global Compact
Som del av SpareBank 1 Gruppen er vi medlem i Global Compact. Dette er verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar.
PCAF
Vi er medlem av PCAF, et internasjonalt partnerskap for standardisert beregning og rapportering av klimagassutslipp.