Ledelse

Konsernledelsen

Her er ledelsen i SpareBank 1 Ringerike Hadeland.

(alle foto: Fotograf B.T Stokke AS)


Bjørn Rune Rindal (1975)

Adm. direktør

Høgskolekandidat (1997-1999) innen økonomi og administrasjon fra Høgskolen i Buskerud.
Grunn- og mellomfagstudier matematikk (1999-2000) fra Universitetet i Oslo.

Delutdanning hovedfagsstudier (2000-2002) innen bedriftsøkonomisk analyse fra Høgskolen i Buskerud.

Bedriftsrådgiver i Ringerikes Sparebank (2002-2007). Økonomisjef i Ringerikes Sparebank (2007-2008). Ass. banksjef og leder bedriftsmarked i Ringerikes Sparebank (2008-2010).

Banksjef bedriftsmarked og adm. banksjefs stedfortreder i SpareBank 1 Ringerike Hadeland (2010-d.d)


Torbjørn Kjerstadmo (1977)

Banksjef Personkundemarked

Torbjørn Kjerstadmo er utdannet Master of Management fra BI i 2017. Han har
arbeidserfaring fra bank tilbake til 2003, som rådgiver for personmarkedet og
bedriftsmarked i Sparebanken Jevnaker Lunner, og som leder personmarked i
Hønefoss Sparebank fra 2011 til 2019.

 

Ansatt som banksjef Personkundemarkedet i SpareBank 1 Ringerike Hadeland i august 2019.


Marthe Westlie (1979)

Banksjef organisasjon og utvikling

 

Marthe Westlie er utdannet Bachelor i Økonomi og administrasjon ved BI i 2001.

Hun har arbeidserfaring fra Sykehuspartner HF som blant annet prosjektleder, og avdelingsleder for Rådgivningstjenester og for regionale HR-tjenester.

Har nøkkelkvalifikasjoner innen forbedringsarbeid og Lean som ledelsesfilosofi.

Ansatt som banksjef HR/Forretningsstøtte i SpareBank 1 Ringerike Hadeland i august 2019.


Jørgen Ruud (1977)

Banksjef Økonomi/Finans

Profesjonsstudiet i Samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo (2005), Fordypningsstudiet i Porteføljeforvaltning, NFF/NHH (2012)

Ansatt som Kredittsjef i SpareBank 1 Ringerike Hadeland i 2014. Tilrådte som Banksjef Risikostyring og Compliance i 2017. Ansatt som Banksjef Økonomi/Finans fra 1. juni 2021.

Bakgrunn fra Statistisk Sentralbyrå og Finanstilsynet.


Bjørn Harald Blaker (1976)

Banksjef marked og kommunikasjon

Bjørn Harald Blaker er utdannet Høgskolekandidat fra Høgskolen i Hedmark i 1999.

Han har en allsidig bakgrunn fra avisbransjen, som blant annet ansvarlig redaktør i Hadeland fra 2008 til 2011, og ansvarlig redaktør og daglig leder i Ringerikes Blad fra 2012 til 2019.

 

Ansatt som kommunikasjonssjef i SpareBank 1 Ringerike Hadeland i august 2019.


Ida Hagelsteen Vik (1985)

Banksjef Risiko Compliance

Ida Hagelsteen Vik har master i Rettsvitenskap fra Universitet i Bergen, og master i regnskap og revisjon fra Norges Handelshøyskole i Bergen. Hun er statsautorisert revisor fra 2013 og har advokatbevilgning fra 2015.

Arbeidsbakgrunnen er fra KPMG AS i Oslo, som statsautorisert revisor fra 2013, og som ansvarlig advokat fra 2016.

Ida Hagelsteen Vik er ansatt som banksjef Risiko Compliance fra oktober 2021.

Se også