Konsernledelsen

Her er ledelsen i SpareBank 1 Ringerike Hadeland.


Steinar Haugli (1957)

Adm.banksjef

Bankøkonom fra 1982 med tilleggsutdannelse innenfor ledelse med 2 deler av masterprogram fra BI 2000 og 2004.

Adm.banksjef fra 2008 i Ringerikes Sparebank og fra 2010 SpareBank1 Ringerike Hadeland. Tidligere erfaring fra lederstillinger i Ringerikes Sparebank blant annet leder bedriftsmarked i perioden 1991-08.

Styreleder i Eiendomsmegleren Ringerike Hadeland AS, SpareBank 1 Økonomihuset og styremedlem i Samarbeidende Sparebanker AS og SpareBank 1 Markets AS. Medlem av representantskapet i SR-Bank ASA og SpareBank 1 Oslo Akershus AS.


Bjørn Rune Rindal (1975)

Banksjef Bedriftsmarked

Høgskolekandidat (1997-1999) innen økonomi og administrasjon fra Høgskolen i Buskerud.
Grunn- og mellomfagstudier matematikk (1999-2000) fra Universitetet i Oslo.

Delutdanning hovedfagsstudier (2000-2002) innen bedriftsøkonomisk analyse fra Høgskolen i Buskerud.

Bedriftsrådgiver i Ringerikes Sparebank (2002-2007). Økonomisjef i Ringerikes Sparebank (2007-2008). Ass. banksjef og leder bedriftsmarked i Ringerikes Sparebank (2008-2010).

Banksjef bedriftsmarked og adm. banksjefs stedfortreder i SpareBank 1 Ringerike Hadeland (2010-d.d)


Else Hellum (1952)

Banksjef Personmarked

Bankøkonom fra 1979.  1.avd Jus ved Universitetet i Oslo 1983.  Diverse lederutviklingsprogrammer, herunder Prestasjonsledelse fra 2004.

Banksjef PM Ringerike Hadeland fra 2010.  Tidligere diverse bankerfaring fra DNB og SpareBank 1 Gran.  Sistnevnte som nestleder og leder for markedsområdene Personmarked og Bedriftsmarked.

Har hatt diverse styremedlem og styrelederverv i ulike finansselskaper og private selskaper. 

Er i dag styremedlem i EiendomsMegler 1 Ringerike Hadeland


Unn Teslo (1955)

Banksjef HR / Forretningstøtte

 

Master of Public Administration (MPA) ved Copenhagen Business School, 2004

Startet i banken 1. august 2010 som banksjef HR Forretningsstøtte etter 34 år i sykehussektoren. Erfaring blant annet som undervisningskonsulent, lederstillinger innen sykehusledelsen og adm. direktør Ringerike Sykehus HF.

Styremedlem Ringerike Sparebank Pensjonskasse, Spama AS, Menova AS.
Styreleder i Ringerike Folkehøgskole.


Andrea Hatlinghus Søfting (1983)

Banksjef Økonomi /Finans

Statsautorisert revisor og siviløkonom fra NHH 2008.

Ansatt som Økonomisjef i SpareBank 1 Ringerike Hadeland i 2013. Tiltrådte som Banksjef Økonomi/Finans i 2015.

Bakgrunn fra revisjon og rådgivning i Deloitte AS. 


Sten Einar Lunder (1967)

Banksjef Forretningsutvikling

Executive MBA Corporate Finance fra NHH/NFF 2007, Master of Management Innovasjon fra BI 2012, Sivilingeniør Maskin/Marin fra NTH (NTNU) 1992, Autorisert Finansanalytiker AFA 2004

Har hatt ansvar for avdeling for Forretningsutviklings siden 2010 og Risikostyring siden 2012. Nestleder i Sparebanken Jevnaker Lunner fra 2007 til fusjonen i 2010. Begynte i Sparebanken Jevnaker Lunner i 2003.

Tidligere erfaring som finansanalytiker offshore fra Enskilda Securities (99-03) / HQ Norden (98-99) og som prosjektingeniør fra FMC Kongsberg Subsea (93-98)


Jørgen Ruud (1977)

Banksjef Risikostyring og Compliance

Profesjonsstudiet i Samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo (2005), Fordypningsstudiet i Porteføljeforvaltning, NFF/NHH (2012)

Ansatt som Kredittsjef i SpareBank 1 Ringerike Hadeland i 2014. Tilrådte som Banksjef Risikostyring og Compliance i 2017.

Bakgrunn fra Statistisk Sentralbyrå og Finanstilsynet


Se også