Styret

Her er styret i SpareBank 1 Ringerike Hadeland.

(alle foto: B.T Stokke AS)


Olav Fjell (1951)

Styreleder

Bilde kommer

Utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Olav Fjell har omfattende ledererfaring i norske og utenlandske selskaper, som tidligere konsernsjef i Statoil (Equinor), adm. direktør i Postbanken og konsernsjef i Lindorff Group. 


Valgt inn i styret i 2019.


Wenche Ravlo (1965)

Nestleder

Utdannet sivilingeniør ved NTNU Trondheim. Har tidligere vært adm. direktør ved Norske Skog Follum og Store Norske Spitsbergen, Kulkompani AS.

Er i dag adm. direktør ved Smurfit Kappa Norpapp AS i Hønefoss.

Valgt inn i styret i mars 2018.


Hans Anton Stubberud (1962)

Styremedlem

Utdannet Ph.d. i strategi og ledelse fra NHH.

Har vært tilknyttet og ansatt som rektor og dekan ved Høgskolen i Buskerud de senere årene, og er i dag dekan ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Valgt inn i styret i mars 2018. 


 


Svein Oftedal (1964)

Styremedlem

Utdannet Diplom Eksportøkonom NMH. Jobber i dag som Executive Vice President of the Würth Group.

Ble valgt inn i styret i mars 2013. 


Jane Kim Gravbråten (1975)

(Styremedlem)

Utdannet siviløkonom med høyere revisorstudier (statsautorisert revisor). Har arbeidserfaring fra blant annet PricewaterhouseCoopers AS (PwC) fra 1998 til 2009, og fra stillingen som banksjef økonomi/finans i SpareBank 1 Ringerike Hadeland fra 2009 -2015.

Er i dag Administrerende direktør i AKA AS.


Liv Bente Kildal (1963)

Ansattes representant

Bakgrunn som Finansrådgiver fra Postbanken og kunderådgiver i Sparebanken Jevnaker Lunner. Hovedtillitsvalgt og varamedlem i styret siden 1. juli 2010.

Innvalgt som styremedlem i mars 2012.
 


Espen Gundersen (1986)

Ansattes representant

Utdannelse fra BI, Executive Master of Management. Har allsidig erfaring i banken fra 2007, som kunderådgiver personkundemarkedet og leder for avdeling Produksjonsstøtte. Espen er i dag Kundereiseansvarlig for privatmarkedet. 

Valgt inn som styremedlem i mars 2022.


Se også