Styret

Her er styret i SpareBank 1 Ringerike Hadeland.


Olav Fjell (1951)

Styreleder

Utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Olav Fjell har omfattende ledererfaring i norske og utenlandske selskaper, som tidligere konsernsjef i Statoil (Equinor), adm. direktør i Postbanken og konsernsjef i Lindorff Group. Er i dag styreleder i blant annet Moelven, Nofima, Concedo og Franzefoss.


Valgt inn i styret i 2019.


Wenche Ravlo (1965)

Nestleder

Utdannet sivilingeniør ved NTNU Trondheim. Har tidligere vært adm. direktør ved Norske Skog Follum og Store Norske Spitsbergen, Kulkompani AS.

Er i dag adm. direktør ved Smurfit Kappa Norpapp AS i Hønefoss.

Valgt inn i styret i mars 2018.

Oscar Engeli (1969)

Styremedlem

Utdannet ved Datahøgskolen i Oslo og BI.
Arbeidserfaring fra blant annet Nordic Choice Hotels og Hurtigruten ASA.

Er i dag daglig leder og hovedeier av JohNet Datasystemer AS. 

Valgt inn i styret i 2017.


Hans Anton Stubberud (1962)

Styremedlem

Utdannet Ph.d. i strategi og ledelse fra NHH.

Har vært tilknyttet og ansatt som rektor og dekan ved Høgskolen i Buskerud de senere årene, og er i dag dekan ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Valgt inn i styret i mars 2018. 


Hege Marie Syversen (1972)

Styremedlem

Utdannet siviløkonom fra BI, med arbeidserfaring fra Ernst & Young og AbleTec AS og har nå stilling som økonomisjef i Leiv Vidar AS.

Ble valgt inn i styret i mars 2015. 
 


Svein Oftedal (1964)

Styremedlem

Utdannet Diplom Eksportøkonom NMH. Jobber i dag som Executive Vice President of the Würth Group.

Ble valgt inn i styret i mars 2013. 


Kjell Baug (1965)

(Styremedlem)

Utdannet Økonom fra Høgskolen i Agder, med arbeidserfaring fra blant annet Administrasjonsdepartementet, Statens Pensjonskasse og Statsbygg.

Jobber i dag som Viseadministrerende direktør i Ringeriks-Kraft AS. 

Valgt inn i styret i 2017.

Jane Kim Gravbråten (1975)

(Styremedlem)

Utdannet siviløkonom med høyere revisorstudier (statsautorisert revisor). Har arbeidserfaring fra blant annet PricewaterhouseCoopers AS (PwC) fra 1998 til 2009, og fra stillingen som banksjef økonomi/finans i SpareBank 1 Ringerike Hadeland fra 2009 -2015.

Er i dag finansdirektør i AKA AS.


Liv Bente Kildal (1963)

Ansattes representant

Bakgrunn som Finansrådgiver fra Postbanken og kunderådgiver i Sparebanken Jevnaker Lunner. Hovedtillitsvalgt og varamedlem i styret siden 1. juli 2010.

Innvalgt som styremedlem i mars 2012.
 


Gunnar Bergan (1961)

Ansattes representant

Tidligere rådgiver fra Sparebanken NOR og Sparebank 1 Ringerike.

Jobber i dag som autorisert finansiell rådgiver for privatkunder.

Varamedlem i styret siden 2010. Innvalgt som styremedlem i juni 2016.


Se også