Styret

Her er styret i SpareBank 1 Ringerike Hadeland.


Jørn Prestkvern

Styreleder

Utdannet Siviløkonom, og er administrerende direktør i Valvoline Oil AS.

Ble valgt inn i styret i Gran Sparebank i 2001.


Anne Cathrine Frøstrup (1954)

Nestleder

Cand. jur. 1981. Kartverksjef Statens Kartverk.

Som verv er hun mekler hos Riksmegleren. Valgt inn i bankens styre i juli 2010. 


Bjørn Haugen Morstad (1958)

Styremedlem

Utdannet Siviløkonom fra BI, MBA fra University of Wisconsin og autorisert finansanalytiker fra NHH. Arbeider som selvstendig konsulent, og har tidligere arbeidet som bl.a. analysesjef i Christiania Markets.

Valgt inn i styret i Jevnaker Lunner Sparebank i 2009. 


Hege Marie Petlund (1972)

Styremedlem

Utdannet siviløkonom fra BI, med arbeidserfaring fra Ernst & Young og AbleTec AS og har nå stilling som økonomisjef i Leiv Vidar AS.

Ble valgt inn i styret i mars 2015. 
 


Svein Oftedal (1964)

Styremedlem

Utdannet Diplom Eksportøkonom NMH. Jobber i dag som Executive Vice President of the Würth Group.

Ble valgt inn i styret i mars 2013. 


Tommy Helgerud (1957)

(Styremedlem)

Utdannet Bygningsingeniør fra HIG og MBA fra BI/ESCP i Frankrike. Jobber i dag som sekretariatsleder for Boligtvistnemda. Har tidligere erfaring bl.a. som direktør i NCC Construction og Tronrud Gruppen.

Ble valgt inn i styret i mars 2013. 


Liv Bente Kildal (1963)

Ansattes representant

Bakgrunn som Finansrådgiver fra Postbanken og kunderådgiver i Sparebanken Jevnaker Lunner. Hovedtillitsvalgt og varamedlem i styret siden 1. juli 2010.

Innvalgt som styremedlem i mars 2012.
 


Se også