Styret

Her er styret i SpareBank 1 Ringerike Hadeland.


Oscar Engeli (1969)

Styreleder

Utdannet ved Datahøgskolen i Oslo og BI.
Arbeidserfaring fra blant annet Nordic Choice Hotels og Hurtigruten ASA.

Er i dag daglig leder og hovedeier av JohNet Datasystemer AS. 

Valgt inn i styret i 2017.


Anne Cathrine Frøstrup (1954)

Nestleder

Cand. jur. 1981. Kartverksjef Statens Kartverk.

Som verv er hun mekler hos Riksmegleren. Valgt inn i bankens styre i juli 2010. 


Bjørn Haugen Morstad (1958)

Styremedlem

Utdannet Siviløkonom fra BI, MBA fra University of Wisconsin og autorisert finansanalytiker fra NHH. Arbeider som selvstendig konsulent, og har tidligere arbeidet som bl.a. analysesjef i Christiania Markets.

Valgt inn i styret i Jevnaker Lunner Sparebank i 2009. 


Hege Marie Syversen (1972)

Styremedlem

Utdannet siviløkonom fra BI, med arbeidserfaring fra Ernst & Young og AbleTec AS og har nå stilling som økonomisjef i Leiv Vidar AS.

Ble valgt inn i styret i mars 2015. 
 


Svein Oftedal (1964)

Styremedlem

Utdannet Diplom Eksportøkonom NMH. Jobber i dag som Executive Vice President of the Würth Group.

Ble valgt inn i styret i mars 2013. 


Kjell Baug (1965)

(Styremedlem)

Utdannet Økonom fra Høgskolen i Agder, med arbeidserfaring fra blant annet Administrasjonsdepartementet, Statens Pensjonskasse og Statsbygg.

Jobber i dag som Viseadministrerende direktør i Ringeriks-Kraft AS. 

Valgt inn i styret i 2017.


Liv Bente Kildal (1963)

Ansattes representant

Bakgrunn som Finansrådgiver fra Postbanken og kunderådgiver i Sparebanken Jevnaker Lunner. Hovedtillitsvalgt og varamedlem i styret siden 1. juli 2010.

Innvalgt som styremedlem i mars 2012.
 


Gunnar Bergan (1961)

Ansattes representant

Tidligere rådgiver fra Sparebanken NOR og Sparebank 1 Ringerike.

Jobber i dag som autorisert finansiell rådgiver for privatkunder.

Varamedlem i styret siden 2010. Innvalgt som styremedlem i juni 2016.


Se også