Styret

Her er styret i SpareBank 1 Ringerike Hadeland.


Olav Fjell (1951)

Styreleder

Utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Olav Fjell har omfattende ledererfaring i norske og utenlandske selskaper, som tidligere konsernsjef i Statoil (Equinor), adm. direktør i Postbanken og konsernsjef i Lindorff Group. Er i dag styreleder i blant annet Moelven, Nofima, Concedo og Franzefoss.


Valgt inn i styret i 2019.


Wenche Ravlo (1965)

Nestleder

Utdannet sivilingeniør ved NTNU Trondheim. Har tidligere vært adm. direktør ved Norske Skog Follum og Store Norske Spitsbergen, Kulkompani AS.

Er i dag adm. direktør ved Smurfit Kappa Norpapp AS i Hønefoss.

Valgt inn i styret i mars 2018.

Oscar Engeli (1969)

Styremedlem

Utdannet ved Datahøgskolen i Oslo og BI.
Arbeidserfaring fra blant annet Nordic Choice Hotels og Hurtigruten ASA.

Er i dag daglig leder og hovedeier av JohNet Datasystemer AS. 

Valgt inn i styret i 2017.


Hans Anton Stubberud (1962)

Styremedlem

Utdannet Ph.d. i strategi og ledelse fra NHH.

Har vært tilknyttet og ansatt som rektor og dekan ved Høgskolen i Buskerud de senere årene, og er i dag dekan ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Valgt inn i styret i mars 2018. 


Hege Marie Syversen (1972)

Styremedlem

Utdannet siviløkonom fra BI, med arbeidserfaring fra Ernst & Young og AbleTec AS og har nå stilling som økonomisjef i Leiv Vidar AS.

Ble valgt inn i styret i mars 2015. 
 


Svein Oftedal (1964)

Styremedlem

Utdannet Diplom Eksportøkonom NMH. Jobber i dag som Executive Vice President of the Würth Group.

Ble valgt inn i styret i mars 2013. 


Jane Kim Gravbråten (1975)

(Styremedlem)

Utdannet siviløkonom med høyere revisorstudier (statsautorisert revisor). Har arbeidserfaring fra blant annet PricewaterhouseCoopers AS (PwC) fra 1998 til 2009, og fra stillingen som banksjef økonomi/finans i SpareBank 1 Ringerike Hadeland fra 2009 -2015.

Er i dag finansdirektør i AKA AS.


Liv Bente Kildal (1963)

Ansattes representant

Bakgrunn som Finansrådgiver fra Postbanken og kunderådgiver i Sparebanken Jevnaker Lunner. Hovedtillitsvalgt og varamedlem i styret siden 1. juli 2010.

Innvalgt som styremedlem i mars 2012.
 


Gunnar Bergan (1961)

Ansattes representant

Tidligere rådgiver fra Sparebanken NOR og Sparebank 1 Ringerike.

Jobber i dag som autorisert finansiell rådgiver for privatkunder.

Varamedlem i styret siden 2010. Innvalgt som styremedlem i juni 2016.


Se også