Talentstipend

Er du i alderen 15-30 år og har et talent innenfor idrett, kultur, kompetanseutvikling eller miljø-/samfunnsengasjement?

Da kan du søke
SpareBank 1 Ringerike Hadelands Talentstipend.


Mer om talentstipendet

Talentstipendet ble etablert i 2016 som et samarbeid mellom 

  • SpareBank 1 Ringerike Hadeland 
  • SpareBankstiftelsen Ringerike 
  • SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal 
  • SpareBankstiftelsen Gran 

Formålet med stipendet er å oppmuntre og utvikle unge talenter hjemmehørende i Hole, Ringerike, Jevnaker, Gran, Lunner eller Nittedal.

Lurer du på noe?  Send oss en epost


Talentstipendet tildeles enkeltperson som utmerker seg innen idrett, kultur, kompetanseutvikling eller miljø-/samfunnsengasjement.

Talentstipendet skal inspirere til videre satsing og utvikling.

Søker må være mellom 15 og 30 år og være hjemmehørende i kommunene Hole, Ringerike, Jevnaker, Lunner, Gran eller Nittedal. Søknadsfrist 1. mai.

Juryen, som består av 4 medlemmer, står fritt i sin utvelgelse.

Talentstipendet har en årlig ramme på 750.000 kroner og skal minimum være på 50.000 kroner. 

Utdeling betinger verdig kandidat(er).

Tildeling av stipend:

Dersom juryen finner deg som verdig mottaker av stipendet, vil tildeling skje etter nærmere avtale om tid og sted.   

Alle søkere får svar.