Driftsbygning med mange el-skap i landbruk hvor det bør gjennomføres el-kontroll med termografering

KUNDEFORDEL

El-kontroll i landbruket

Feil i elektriske anlegg fører til mange brannfarlige situasjoner. Det er derfor viktig med jevnlig el-kontroll av anleggene i landbruket. 

Fordelen gjelder også næringsbygg og boligbygg

Du får inntil 20 % rabatt på forsikringen
Avdekker potensielle brannfeller
En el-kontroll bidrar til et tryggere arbeidsmiljø

Hva består en el-kontroll av?

En el-kontroll avdekker feil og mangler i det elektriske anlegget, og gjennomføres av sertifiserte kontrollører. Kontrollen skal bestå av:

 • en kontroll av gårdens internkontrollsystem 
 • stikkprøver i el-anlegget 
 • termografering som avdekker unormalt varme punkter i anlegget

Om internkontrollsystemet ikke er på plass, må full kontroll av el-anlegget gjennomføres. 
 

20 % i sikkerhetsrabatt

Har du godkjent el-kontroll og tilhørende rapport som ligger i databasen til FG-kontroll, får du inntil 20 % sikkerhetsrabatt på forsikringen din. Rapporten må ligge i arkivet som administreres av Finans Norge og FG.

Hvilke krav gjelder for min gård?

Myndighetene stiller krav* til at det gjennomføres el-kontroll hvert 3. år for driftsbygninger og DLE (det lokale el-tilsynet) foretar kontroller og stikkprøver av el-anlegg på gårder i hele Norge.

Fremtind krever el-kontroll med termografering når:

 • det er krav* om brannvarslingsanlegg
 • forsikringssum overstiger 15 millioner for enkeltbygg
 • samlet forsikringsverdi overstiger 15 millioner
 • gården benytter varmluftstørke

*Mattilsynets krav ihht. forskrifter om dyrehelse. Les mer om dyrehelseforskriftene på mattilsynet.no.

 

Bestilling og gjennomføring av el-kontroll

For å få ned risikoen for brann, er det viktig å utføre en grundig el-kontroll av hele gårdsbruket. Landbrukets brannvernkomite har laget en sjekkliste over ting du bør sjekke ved bestilling og utførsel av el-kontrollen, så du får mest mulig for pengene.

Ved bestilling

 1. Velg en uavhengig kontrollør, forskjellig fra den som har installert anlegget eller din vanlige elektriker. Se en liste over sertifiserte el-kontrollører hos Landbrukets Brannvernkomite. En uavhengig kontrollør vil ikke overse installasjonsfeil eller påpeke avvik kun for å generere merarbeid. 
 2. Be om bekreftelse på at kontrolløren er sertifisert for å gjennomføre kontroll i samsvar med følgende kontrollstandarder:
  ▪️ NEK 405-3 Tillegg B for El-kontroll av landbruksbygg
  ▪️ NEK 405-1 Termografering
  ▪️ NEK 405-2 Bolighuset ditt
 3. Gi en beskrivelse av anlegget ditt slik at kontrolløren kan forberede seg til kontrollen:
  ▪️ Antall sikringsskap
  ▪️ Antall bygninger
  ▪️ Spesielle effektkrevende elektriske maskiner som melkerobot, tørker, ventilasjonsanlegg, kjøleanlegg, tørrkjølere, osv.
  ▪️ Spesielle områder/utstyr som belaster anlegget betydelig.
 4. Spør om en estimert varighet for kontrollen. Det er viktig at kontrolløren forklarer at en grundig kontroll tar tid, spesielt for hver enkelt bygning som skal inspiseres. En gjennomsnittlig gård vil ta omtrent 1 dag.
 5. Spør hvilket utstyr kontrolløren bruker ved termografering:
  ▪️ Minimumskravet for termografikamera er 320x240 piksler eller bedre, med standard linse.
  ▪️ Kontrolløren bør også ha en telelinse for å kunne termografere tak og objekter på avstand.
 6. Vær oppmerksom på at formålet med kontrollen er nettopp det - å kontrollere. Ikke be om at feil skal utbedres med mindre det er umiddelbar brannfare.
 7. Bruk av et digitalt rapporteringssystem vil bidra til effektivitet og redusere rapporteringstiden for kontrolløren.

Under kontrollen

 1. Hele anlegget skal kontrolleres. For en grundig el-kontroll er det også viktig å inkludere termografering.
 2. Alle områder som kan utvikle varme må inspiseres ved hjelp av termografering:
  ▪️ Sikringsskap
  ▪️ Kontakter
  ▪️ Koblingsbokser
  ▪️ Brytere
  ▪️ Motorer og annet teknisk utstyr
  ▪️ Styringsskap
 3. Alle kretser og utstyr må termograferes under belastning:
  ▪️ For optimal resultat bør utstyret varmes opp og belastes slik det normalt brukes.
  ▪️ Slå på alt utstyr i drift for å muliggjøre en fullstendig kontroll av strømveien.
  ▪️ Kontrolløren skal termografere hele strømveien til utstyret.
 4. Alle funn skal dokumenteres i kontrollverktøyet. Rapporten skal også inkludere en liste over hva som er termografert.
 5. En grundig kontroll bør også resultere i råd og tips for å forbedre brannsikkerheten:
  ▪️ Tilpass utstyret til den faktiske bruken.
  ▪️ Forslag til forbedringer.
  ▪️ Gi opplæring om hvordan du som gårdbruker skal inspisere ditt elektriske anlegg i hverdagen.
 6. Utstyr som ikke kan aktiveres for termografering må inspiseres på et senere tidspunkt.

Andre tips

 1. Husk at når du investerer i en kontroll, er det viktig å få det du betaler for og det du har krav på.
 2. Flere avvik betyr en sikrere elektrisk installasjon.
 3. Avvik som avdekkes nå, kan føre til færre avvik ved neste kontroll.
 4. Avvik som avdekkes kan potensielt forhindre brann, elektrisk sjokk eller driftsstans.
 5. Sørg for at godkjent el-kontroll og tilhørende rapport blir lagt inn i databasen til FG-kontroll av kontrolløren, så du får inntil 20 % rabatt på forsikringen din. Kontakt oss hvis du ikke har fått rabatten du har krav på.
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }