Valutaopsjon

Med en valutaopsjon kan du velge å kjøpe eller selge en vare med en fast valutakurs eller med kursen i markedet.

Det er valgfritt å bruke den avtalte valutakursen.
Prisen for en vare kan bli billigere, men sjelden dyrere.
Valutaopsjon bidrar til en fleksibel og trygg økonomi for bedriften.

Priser og vilkår

  • Du betaler basert på en gitt prosent av kontraktsbeløpet.
  • Kan påvirke pris: Svingninger i finansmarkedene (volatilitet), valuta, løpetid og avstand mellom dagens kurs og fremtidig avtalt kurs (strike price).

Viktig informasjon om LEI-kode

For å kunne handle i finansielle instrumenter, må du ha en gyldig LEI-kode. LEI står for Legal Entity Identifier, og er en global standard for å kunne identifisere selskaper - et slags internasjonalt organisasjonsnummer. 

Les mer om LEI


Slik fungerer en valutaopsjon

Når du kjøper en vare fra utlandet, kan det ta litt tid før du betaler for den. I denne perioden kan valutakursen endre seg. Det vil si at varen kan bli dyrere eller billigere enn den var når du bestilte. Hvis du handler for store beløp, kan det bety høye ekstrakostnader hvis valutakursen stiger. Hvis den faller, vil du komme godt ut av det.  

Vil du sikre deg mot at kursen stiger, kan du kjøpe en valutaopsjon som er en fast, avtalt valutakurs. Når du skal betale for varen, kan du velge om du vil bruke den avtalte valutakursen eller kursen i markedet. Varen kan altså bli billigere hvis kursen faller, samtidig som du sjelden trenger å bekymre deg for at den skal bli dyrere hvis den stiger. 

Kursen i valutaopsjonen regnes ut fra markedspris og rentedifferansen mellom valutaene du handler i.

Far og sønn ser på pc.
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }