Hva betyr begunstigelse?

Begunstigelse betyr at du velger hvem som skal motta forsikringssummen din hvis du dør. Den begunstigede personen får utbetalt forsikringssummen, og kan bruke den til å betale for utgifter som gjelder din død, eller til å opprettholde sin egen økonomiske trygghet.

Har du en livsforsikring - enten i form av en privat livsforsikring eller en gruppelivsforsikring (via arbeidsgiver), bør du velge hvem som skal være begunstiget. Dersom du ikke har valgt hvem som skal være begunstiget, vil forsikringssummen følge arverekken din. Det er viktig å huske at samboeren din ikke automatisk er en del av arverekken din med mindre dere er gift eller registrerte partnere.

Du kan dele beløpet på flere ved å legge til flere personer. Dette gjør du enten når forsikringen blir kjøpt, eller du kan endre det i etterkant ved å fylle ut skjema for begunstigelse. Velg først gruppelivsforsikring eller privat livsforsikring nedenfor.