Tilbyr dere forsikring av storfe?

Ja, vi tilbyr et bredt spekter forsikringer av produksjonsdyr for landbruk. Blant annet kan du forsikre alt av storfe som kviger, okster og kalver – både for melking og slakting, som for eksempel:

  • Ammeku (som har kalvet minst én gang og som ikke er melkekyr).
  • Ammeku med kalv, hvor kalven fôres opp til slakt.
  • Melkeku som har kalvet og satt inn i produksjon av melk.
  • Slaktedyr (kalver som fôres opp for slakt).
  • Kyr som blir melket for konsum (meierileveranse eller egen lokal kvote).

Vi tilbyr også forsikring av blant annet småfe, fjørfe og svin.

Har du gårdsdyr som hund, katt og hest, har vi egne dyreforsikringer for disse også. Les om kjæledyrforsikringer.
 

Se også:

Forsikring av driftsbygning
Forsikring av driftsløsøre
Ulykkesforsikring for bonde og familie