Hva er gruppelivsforsikring?

Gruppelivsforsikring er det samme som livsforsikring for de ansatte, bare at det er bedriften som betaler for forsikringen. Forsikringen utbetaler en engangssum hvis den ansatte dør, til den avdødes arvinger. Gruppelivsforsikringen kan også kjøpes for den ansattes samboer eller ektefelle, som da vil gi den ansatte utbetaling ved dødsfall.

Gruppelivsforsikring vs livsforsikring
En ansatt kan både ha gruppelivsforsikring via jobben og sin egen private livsforsikring. Den ansatte kan selv bestemme hvem som skal ha rett på utbetalingen ved å sende inn skjema for begunstigelse.