Unghønelån

Trenger du hjelp på veien til en mer etisk eggproduksjon? Hos oss kan du få rimeligere finansiering av unghøner fra kjønnssorterte rugeegg.

landbruk forsikring høne fjærkre gjerde høns hønsebur hane

Priser og vilkår

Fra 6,65 %
  • Nominell rente fra 6,65 %
  • Etableringskostnad 3000,-
  • Pant i gården
  • Nedbetalingstid på 20-40 uker

Priseksempel: Nom. rente fra 6,65 %. Eff rente 8,87 %. 435 000,- over 10 mnd. 
Kostnad 14 062,-. Totalt 452 062,-

Gunstig lån til bærekraftige tiltak

Unghønelånet skal bidra til å gjøre det enklere for deg å produsere egg på en bærekraftig og mer etisk måte.

Unghøner fra en produksjon med kjønnssortering av rugeegg er nå tilgjengelig i Norge, som første land i Norden. Denne teknologien gir en økt kostnad ved kjøp av unghøner, men samtidig en økt merverdi for eggene. Hos oss kan du få rimeligere finansiering til innkjøp av unghøner.

Video placeholder image

Økt dyrevelferd

Gjennom ny avansert teknologi, kan man fastsette om embryoet i rugeegget er hann- eller hunnkjønn. Dermed kan man sortere ut hanekylling-eggene før kyllingen er utviklet og klekket ut. På den måten unngår man å måtte avlive nyklekkede hanekyllinger, som har vært vanlig praksis frem til nå.

Dette gjør verdikjeden og produksjonen av egg mer etisk, og er et viktig steg på veien i arbeidet med en mer bærekraftig matproduksjon. 

Bærekraft i SpareBank 1 SMN

Samfunnsvar har alltid vært et viktig fokusområde for SpareBank 1 SMN, og vi jobber stadig for å forbedre oss. Vår bærekraftsstrategi er en del av dette og er bygget på bankens verdier, samt FNs bærekraftsprinsipper. Som én av kun fem norske banker har vi sluttet oss til FNs globale miljøinitiativ for ansvarlig bankdrift. Les mer om bærekraft i SpareBank 1 SMN her.

Les mer om bærekraft i SpareBank 1 SMN her.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }