Næringsdriv - Bærekraft

Som et bidrag til videre utvikling i regionen vår arrangerer vi hvert år konferansen Næringsdriv for bedrifter i Midt-Norge.

Temaet for vårt første Næringsdriv etter gjenåpningen er bærekraft og en viktig del av konferansen blir presentasjon av årets bærekraftbarometer.

Kan bedriften din omstille seg til å bli grønnere?

Gjennom vårt samfunnsutbytte støtter vi lokalt næringsliv.

Nå kan små og mellomstore bedrifter få økonomisk støtte til eksperthjelp fra SINTEF for å realisere gode idéer.

Prioriterte bærekraftsmål

Vår strategi for bærekraft er bygget på bankens verdier, med ansvarlig som den viktigste rettesnoren. Vi jobber bredt med alle FNs bærekraftsmål, men basert på våre fagområder er sju av målene prioritert høyere. 

Mål nummer 17 er særlig sentralt for oss og støtter opp under vår visjon; Sammen får vi ting til å skje.

Siste nyhetssaker om bærekraft

Fra grønt snakk til løsninger

Som en engasjert regionbank som eid av samfunnet skal vi være en pådriver for å nå klimamålene.

Les saken her

Toppkarakter i rapport

Vi blir stadig bedre på å formidle informasjon om bærekraft. Det viser rapporten «Tall som teller» som gir oss karakteren A-.

Les saken her

Halverte strømforbruket

Kjellbjørn og familien bygde nytt med god energimerking. De fikk dobbelt så stort hus, halvert strømregning og god rente på lån. 

Les saken her


Kan Midt-Norge bli hovedstad for fremtidens bærekraftige løsninger? Det tror konsernsjef Jan-Frode. 

Han er opptatt av at banken og våre datterselskap skal drives bærekraftig og lede an gjennom eksempelets makt. 

Samarbeid er nøkkelen, fordi sammen får vi ting til å skje.

 

Video placeholder image

Slik jobber vi

Som en av fem norske banker har vi sluttet oss til FNs prinsipper for ansvarlig bankdrift. Formålet med dette globale initiativet er å bidra til at finanssektoren utvikler seg i tråd med FNs bærekraftsmål og Parisavtalen.

Pressemelding om initiativet

En del av ansvaret vårt som en miljøfyrtårnsertifisert bedrift er at vi tar et bevisst miljøansvar og gjør tiltak internt. I 2019 er 25 av våre kontorer sertifisert og vi har et mål om at at alle kontorer skal være sertifisert i løpet av 2020.

Siden 2017 har vi støttet FNs arbeid med bærekraft ved å slutte opp om UN Global Compact. Vi har forpliktet oss til å arbeide med kontinuerlig forbedring innenfor menneskerettigheter, arbeidstakeres rettigheter, miljø og antikorrupsjon. 

Grønnvasking er en form for villedende markedsføring hvor bedrifter promoterer varer eller tjenester som grønne eller bærekraftige, uten å ha tilstrekkelig grunnlag for å hevde dette. Dette ønsker vi å unngå, og derfor har alle selskapene i konsernet signert Grønnvaskingsplakaten.

Vår bærekraftsrapport

Vi følger FNs prinsipper for ansvarlig bankdrift, og vår bærekraftprofil er forankret i vårt verdigrunnlag. Ansvarlig er den aller viktigste rettesnoren.

I bærekraftsrapporten vår kan du lese mer om hvordan vi skal jobbe mot FNs bærekraftsmål generelt og spesielt målene som er identifisert som hovedområder i vårt arbeid.

Bærekraftsrapporten 2021 blir presentert 24. november. 

Samfunnsutbytte

Det å bry seg om plassen vi kommer fra, er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag som sparebank. 36 prosent av banken er eid av samfunnet, det betyr at lokalsamfunnet er vår største eier.

Samfunnet får sin rettmessige del av bankens overskudd, dette kaller vi samfunnsutbytte. Hvert år får ulike prosjekter innenfor idrett, kultur, samfunns- og næringsliv i vår region støtte.

Best mulig pensjon, på en bærekraftig måte

Det skal være enkelt å ta gode bærekraftige valg når du skal spare til pensjon. Sparer du til pensjon i SpareBank 1 Forsikring kan du være trygg på at bærekraft er godt ivaretatt.