Lyspære, ikon.

Hva er egentlig bærekraft?

Bærekraft handler om å leve på en måte som gjør at vi får det vi trenger, uten å ødelegge for at fremtidige generasjoner skal få dekket sine behov.

Tre områder må ivaretas for at noe skal være bærekraftig: Miljø, økonomi og sosiale forhold.

Hva gjør vi?

Samfunnsansvar er et del av vårt DNA og bærekraft er en svært viktig del av vårt samfunnsansvar. 

Vi jobber bredt innen hele spekteret FNs bærekraftsmål og ESG, men har definert fem tema som i stor grad styrer våre mål og ambisjoner. 

Prioriterte bærekraftsmål

Vår strategi for bærekraft er bygget på bankens verdier, med ansvarlig som den viktigste rettesnoren. Vi jobber bredt med alle FNs bærekraftsmål, men basert på våre fagområder er sju av målene prioritert høyere. 

Mål nummer 17 er særlig sentralt for oss og støtter opp under vår visjon; Sammen får vi ting til å skje.


Kan Midt-Norge bli hovedstad for fremtidens bærekraftige løsninger? Det tror konsernsjef Jan-Frode. 

Han er opptatt av at banken og våre datterselskap skal drives bærekraftig og lede an gjennom eksempelets makt. 

Samarbeid er nøkkelen, fordi sammen får vi ting til å skje.

 

Video placeholder image

Siste nyhetssaker om bærekraft

Resirkulerte bankkort

Nå har vi sendt ut de første, resirkulerte bankkortene til våre kunder. 

Les saken her

Blant de beste i bransjen igjen

SpareBank 1 rangert som en av de mest bærekraftige merkevarene i norsk bank- og finansbransje.

Les saken her

Bedre oversikt gjennom PCAF

Medlemskapet i Partnership for Carbon Accounting, skal gjøre det enklere å få oversikt over kunder med klimautfordringer.

Les saken her

Vi tar klimaregninga vår på alvor

Som den første aktøren til å sette inn penger i SINTEFs nye klimafonde, håper vi å vise vei for flere. 

Les saken her

Slik jobber vi

Som en av fem norske banker har vi sluttet oss til FNs prinsipper for ansvarlig bankdrift. Formålet med dette globale initiativet er å bidra til at finanssektoren utvikler seg i tråd med FNs bærekraftsmål og Parisavtalen.

Pressemelding om initiativet

Siden 2017 har vi støttet FNs arbeid med bærekraft ved å slutte opp om UN Global Compact. Vi har forpliktet oss til å arbeide med kontinuerlig forbedring innenfor menneskerettigheter, arbeidstakeres rettigheter, miljø og antikorrupsjon. 

Vi er medlem av Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) – et globalt samarbeid mellom finansinstituasjoner som jobber for å harmonisere estimering, måling og opplysninger om klimagassutslipp finansiert av lån og investeringer. 

En del av ansvaret vårt som en miljøfyrtårnsertifisert bedrift er at vi tar et bevisst miljøansvar og gjør tiltak internt. I 2019 er 25 av våre kontorer sertifisert og vi har et mål om at at alle kontorer skal være sertifisert i løpet av 2020.

Grønnvasking er en form for villedende markedsføring hvor bedrifter promoterer varer eller tjenester som grønne eller bærekraftige, uten å ha tilstrekkelig grunnlag for å hevde dette. Dette ønsker vi å unngå, og derfor har alle selskapene i konsernet signert Grønnvaskingsplakaten.

Kan bedriften din omstille seg til å bli grønnere?

Gjennom vårt samfunnsutbytte støtter vi lokalt næringsliv.

Nå kan små og mellomstore bedrifter få økonomisk støtte til eksperthjelp fra SINTEF for å realisere gode idéer.

Samfunnsutbytte

Det å bry seg om plassen vi kommer fra, er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag som sparebank. 36 prosent av banken er eid av samfunnet, det betyr at lokalsamfunnet er vår største eier.

Samfunnet får sin rettmessige del av bankens overskudd, dette kaller vi samfunnsutbytte. Hvert år får ulike prosjekter innenfor idrett, kultur, samfunns- og næringsliv i vår region støtte.

Best mulig pensjon, på en bærekraftig måte

Det skal være enkelt å ta gode bærekraftige valg når du skal spare til pensjon. Sparer du til pensjon i SpareBank 1 Forsikring kan du være trygg på at bærekraft er godt ivaretatt.