Vår bærekraftsrapport

Vi følger FNs prinsipper for ansvarlig bankdrift, og vår bærekraftprofil er forankret i vårt verdigrunnlag. Ansvarlig er den aller viktigste rettesnoren.

I bærekraftsrapporten vår kan du lese mer om hvordan vi skal jobbe mot FNs bærekraftsmål generelt og spesielt målene som er identifisert som hovedområder i vårt arbeid.

Nyheter

Enklere å spare grønt

Enten du ønsker å spare kortsiktig kontosparing eller langsiktig fondssparing har vi grønne sparealternativer for deg.

Les saken her

Nei til grønnvasking

Sammen med våre datterselskap sier vi et klart og tydelig nei til grønnvasking og signerer grønnvaskingsplakaten.

Les saken her

Hva er ditt klimafotavtrykk?

Basert på hva du bruker pengene på, kan vi regne ut klimafotavtrykket ditt – og hjelpe deg å redusere det.

Les saken her

Grønt boliglån

Vi vil at det skal lønne seg å velge miljøvennlige løsninger. Derfor kan du få bedre lånebetingelser om du kjøper eller bygger lavenergibolig.

Les saken her

 

Kan Midt-Norge bli hovedstad for fremtidens bærekraftige løsninger? Det tror konsernsjef Jan-Frode Janson. 

Han er opptatt av at banken og våre datterselskap skal drives bærekraftig og lede an gjennom eksempelets makt.

Samarbeid er nøkkelen, fordi sammen får vi ting til å skje. 

Video placeholder image

Slik jobber vi

Som en av fem norske banker har vi sluttet oss til FNs prinsipper for ansvarlig bankdrift. Formålet med dette globale initiativet er å bidra til at finanssektoren utvikler seg i tråd med FNs bærekraftsmål og Parisavtalen.

Pressemelding om initiativet

En del av ansvaret vårt som en miljøfyrtårnsertifisert bedrift er at vi tar et bevisst miljøansvar og gjør tiltak internt. I 2019 er 25 av våre kontorer sertifisert og vi har et mål om at at alle kontorer skal være sertifisert i løpet av 2020.

Siden 2017 har vi støttet FNs arbeid med bærekraft ved å slutte opp om UN Global Compact. Vi har forpliktet oss til å arbeide med kontinuerlig forbedring innenfor menneskerettigheter, arbeidstakeres rettigheter, miljø og antikorrupsjon. 

Grønnvasking er en form for villedende markedsføring hvor bedrifter promoterer varer eller tjenester som grønne eller bærekraftige, uten å ha tilstrekkelig grunnlag for å hevde dette. Dette ønsker vi å unngå, og derfor har alle selskapene i konsernet signert Grønnvaskingsplakaten.

Vår strategi for bærekraft er bygget på bankens verdier, med ansvarlig som den viktigste rettesnoren. Basert på gjeldende vesentlighetsvurderinger har vi prioritert seks av de sytten bærekraftsmålene til FN som vi skal jobbe spesielt for. 


Prioriterte bærekraftsmål

Vi jobber bredt med alle FNs bærekraftsmål, men basert på våre fagområder, er noen prioritert høyere. Mål nummer 17 er særlig sentralt for oss og støtter opp under vår visjon; Sammen får vi ting til å skje.

Samfunnsutbytte

Det å bry seg om plassen vi kommer fra, er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag som sparebank. 36 prosent av banken er eid av samfunnet, det betyr at lokalsamfunnet er vår største eier.

Samfunnet får sin rettmessige del av bankens overskudd, dette kaller vi samfunnsutbytte. Hvert år får ulike prosjekter innenfor idrett, kultur, samfunns- og næringsliv i vår region støtte.