Depositumskonto

Depositumskonto er en sperret konto der leietaker setter inn penger for å dekke eventuelle skader eller manglende husleie.

Kontoen opprettes i nettbank, og signering gjøres elektronisk med BankID.
Pengene betales bare ut når utleier og leietaker er enige om det.
Begge parter må følge lover og regler for å få tilgang til pengene.

Kontakt oss hvis du som utleier ikke har nettbank i SpareBank 1 SMN, minst en av partene ikke har BankID, eller du som utleier er privatperson og din leietaker er en bedrift.


Greit å vite

  • Det er utleier som starter å opprette depositumskontoen.
  • Det er leietaker som eier kontoen.
  • Leietaker må også være kunde i SpareBank 1. Bli privatkunde eller bli bedriftskunde.

Hvorfor er depositumskonto smart?

Sikrer at husleien blir betalt

Hvis husleien ikke blir betalt kan utleier kreve at den dekkes av depositumet.

 

Skader og hærverk på boligen

Større skader og slitasje utover det vanlige, kan dekkes av depositumet.

 

Pengene står trygt i banken

Verken utleier eller leietaker kan ta ut penger de ikke har krav på fra kontoen.

 


Priser

  • Rente på depositumkonto er 0,0 %
  • Etableringsgebyr ved opprettelse av depositumkonto i nettbank er 500 kroner
  • Etableringsgebyr ved opprettelse av depositumkonto ved et kontor er 1250 kroner

Når depositumet skal betales ut

  • Gå gjennom boligen sammen for å se om den er i den stand dere avtalte. Bruk gjerne et standard tilbakeleveringsskjema for å være sikker på at dere får med dere alt.
  • Er boligen i avtalt stand, gir utleieren beskjed til banken om at depositumet kan utbetales til leieboeren.
  • Utleieren kan ha krav på hele eller deler av depositumet dersom leietaker ikke har overholdt avtalen i leiekontrakten. Dette kan for eksempel være manglende betaling av husleie eller skader utover vanlig slitasje. Forbrukerrådet har laget en veiledning for hva utleier kan kreve, og hva som ikke kan kreves erstattet.

Lurt å tenke på

Det er lurt at utleier og leietaker går gjennom boligen sammen både ved innflytting og utflytting. Dokumenter gjerne eventuelle mangler med bilde.

Forbrukerrådet sine boligsider finner du standardskjemaer og nyttige veiledninger, både for deg som er leietaker og for deg som skal leie ut.