Kontoutskrift pensjon

Her finner du alt du trenger å vite om kontoutskriften til bedriften.

Forklaring til postene i kontoutskriften

Kontoutskriften viser bevegelser på avtalen i løpet av året. Her er en liste med forklaringer til de enkelte postene i kontoutskriften til bedriften.


Gjør endringer direkte på nett

I kundeportalen får du oversikt over bedriftens avtaler. Du kan gjøre endringer og se dokumenter som tilhører pensjonsavtalen. 

Har du mye penger på innskuddsfondet/premiefondet? Disse kan brukes til å dekke fremtidige fakturaer - gjør det her!

Bærekraftig avkastning for en trygg fremtid

Bærekraft er utgangspunktet for vår forvaltning, og kjernen i våre forvaltningsstrategier er å sikre en langsiktig og solid avkastning uten at din pensjon utsettes for unødvendig risiko.

Vi tilbyr tre forvaltningsalternativer, alle tre er spesialtilpasset for langsiktig pensjonssparing og følger «beste bærekrafts prosess» innenfor sin forvaltningskategori. Alle har nulltoleranse for ulovlige aktiviteter og ekskluderer biologiske og kjemiske våpen, antipersonell miner, klasevåpen og kjernefysiske våpen. Vi er forpliktet til å drive virksomheten vår med respekt for alle grunnleggende og internasjonalt anerkjente traktater og erklæringer.

Alle våre forvaltningsalternativer er på samme tog i en omstilling til en bærekraftig fremtid. For å lykkes er det aller viktigste at omstillingen skjer i selskaper som ikke er grønne i dag. Derfor hjelper det ikke å bare eie dagens grønne selskaper. Vi, som investorer, har et felles ansvar for å bidra så godt vi kan til å løfte grå og svart virksomhet over i «grønn sone».

Andre tema

Indeksforvaltning
Indeksforvaltning bruker den enkleste formen for ansvarlig og bærekraftig forvaltning. Forvalter fjerner de «verste» selskapene i sitt investeringsunivers gjennom en ekskluderingsliste og et sett med regler som er utarbeidet i forkant. 

Svanemerket forvaltning
Den svanemerkede forvaltningen fjerner både enkelt selskaper og hele sektorer fra sine investeringer. De har færre selskaper i porteføljen sin og gjør en grundigere jobb med å ekskludere, og er derfor sammenliknet med indeksforvaltningen, et bedre alternativ med tanke på ansvarlig og bærekraftig forvaltning. Forvaltningen følger en utvidet eksklusjonsliste, hvor blant annet investering i fossil energi (olje, gass og kull) og bedrifter som våpen-, tobakk- og spillindustrien blir utelukket. Det investeres i selskaper som oppnår høy bærekraftscore av MSCI (Morgan Stanley Capital International).

Aktiv forvaltning
Den aktiv forvaltningen har færre selskaper i sine porteføljer, alle investeringer er godt analysert og forvalter kjenner selskapene svært godt. Bærekraftrisiko er en naturlig og integrert del av investeringsprosessen. Aktive forvaltere styres ikke av regelverk, men har frihet og fleksibilitet til å investere basert på kunnskap og forventninger til framtiden. En aktiv investor samarbeider tett med både ledelse og styret i selskapene de investerer i, og bidrar til forbedringer på et høyere strategisk nivå. Til forskjell fra indeks og den svanemerkede forvaltningen kan de aktive forvalterne være investert i selskaper som er grå i dag, og bidrar aktivt til en raskere omstilling til grønne bærekraftige selskap.

Les mer om våre retningslinjer for ansvarlig og bærekraftig forvaltning i SpareBank 1 Forsikring 

Takk for gode tilbakemeldinger!

Vi er stolte og takknemlinge for igjen å ha blitt kåret til selskapet med de mest fornøyde tjenestepensjonskundene i Norge. 

Bedriftspensjonsbarometeret er Norges største og ledende kundeundersøkelse på markedet for bedriftspensjon. Aalund er eneste leverandør av årlig kundetilfredshetsundersøkelse innen tjenestepensjon i Norge, som ikke er bestilt av en av leverandørene. Les mer om Aalund undersøkelsen her

Egen pensjonskonto

Egen pensjonskonto er en lovbestemt konto der du får samlet din innskuddspensjon - også fra tidligere arbeidsgivere.

Les mer om egen pensjonskontoHva lurer andre på?