Skattetrekkskonto

Betaler du lønn eller pensjon til ansatte, må forskuddstrekk settes inn på en egen skattetrekkskonto.

Sikrer at bedriften har penger til å betale skatt av ansattes lønn og pensjon.
Oppfyller vilkårene i skattebetalingsloven.

Merk at kun administrator med hovedavtale i bedrifter med organisasjonsnummer kan opprette konto i nettbanken.
Er du ikke administrator kan du bestille konto her.


Hvorfor må bedriften ha en skattetrekkskonto?

  • Alle bedrifter som har ansatte må ha skattetrekkskonto.
  • Når bedriften utbetaler lønn og pensjon, skal det trekkes skatt av utbetalingene. Beløpet settes inn på skattetrekkskontoen senest første virkedag etter lønnsutbetaling.
  • Kontoen er sperret for uttak, slik at den bare brukes til betaling av skatt.

Les mer om bedriftens plikter til å trekke skatt hos Skatteetaten


Rente og vilkår

0,00 %
  • Bedriften får renteinntektene
  • Betegnes som en sperret konto
  • Oppfyller myndighetenes krav

  

Vilkår

  • I følge loven skal skattetrekkskonto være en sperret konto. 
  • Hvis bedriften vil ha penger utbetalt, må banken ha en skriftlig bekreftelse fra skatte- og avgiftskreditorene.
  • Ved flytting av skattetrekkskonto til en annen bank, kreves det også garanti om at kontoen det flyttes til er en skattetrekkskonto.
  • Ansattes skatt tilhører skattemyndighetene.