Kundekontroll

Informasjon til deg som skal legitimere deg overfor SpareBank 1 SMN Regnskapshuset. 

I henhold til hvitvaskingsloven er vi pålagt å utføre en kundekontroll før vi kan etablere et kundeforhold. I denne kontrollen innhenter vi opplysninger om kundeforholdets formål og bedriftens eierforhold. Dette vil også bety legitimering av bedriftens representanter og eiere. 

I kraft av din rolle som representant for en bedrift ber vi deg oppgi informasjonen vi er påkrevd å innhente. Det tar kun noen få minutter å gjennomføre kundekontrollen. 

Kundekontrollen omfatter registrering og kontroll av opplysninger om foretaket, legitimering av kundens berettigede representant, registrering av privatpersoner som direkte eller indirekte eier mer enn 25 %, eller på annen måte kontrollerer virksomheten og om representantene er en politisk eksponert person (PEP).

Legitimering med BankID

Opplysningene innhentes elektronisk og ved bruk av BankID til identifikasjon. Dette sørger for at vi er garantert både rett mottaker og rett avsender, og med kryptert forbindelse sikres innholdet mot innsyn utenfra. 

Kundekontrollen krever en fullverdig BankID-signering med fødselsnummer, midlertidig kode og personlig passord. BankID på mobil vil derfor ikke være tilstrekkelig legitimering. Har du spørsmål om BankID på mobil kan du lese mer her

Har du ikke BankID?

Dersom du ikke har BankID må vi få en liste over reelle rettighetshavere og gyldig legitimasjon på annen måte, enten via post eller ved personlig oppmøte.