Bil, båt, andre kjøretøy, ikon

Trafikkforsikringsavgift (Årsavgift/veiavgift)

I 2018 ble årsavgiften omdøpt til Trafikkforsikringsavgift til staten. Det er forsikringsselskapene som krever inn avgiften, sammen med betalingen av kjøretøyforsikringen.

Hva er trafikkforsikringsavgift?

Trafikkforsikringsavgift er det som tidligere het veiavgift/årsavgift. Det er regjeringen som har bedt forsikringsselskapene om å fakturere veiavgiften/årsavgiften for motorkjøretøy sammen med forsikringen, for å forenkle statens rutiner og spare administrasjonskostnader.

Trafikkforsikringsavgiften vil stå som en egen linje på forsikringsavtalen din slik at du ser hva du betaler i forsikringspris og hva som er avgift til staten.

Er du kunde i SpareBank 1 får du dette på fakturaen din.
 

Trafikkforsikringsavgift/årsavgift på elbil o.l.

Fra 1. mars 2021 skal også elbiler og el-motorsykler betale trafikkforsikringsavgift (årsavgift/veiavgift). Dette gjelder også hydrogendrevet bil og motorsykkel.


Priser/satser

Nedenfor ser du liste over døgnsatsene på avgiften for de forskjellige kjøretøygruppene. Døgnsatsen bestemmes årlig av Stortinget.

Kjøretøygrupper Før
1.3.2019
F.o.m
1.3.2019   t.o.m 
29.2.2020
F.o.m 
1.3.2020
   t.o.m
28.2.2021
F.o.m 
1.3.2021
Bil og buss, diesel uten partikkelfilter 9,15 9,29 9,47 9,80
Bil og buss, bensin eller diesel med partikkelfilter 7,85 7,97 8,12 8,40
Motorsykkel 5,46 5,54 5,65 5,85
Veterankjøretøy, moped, traktor, taxi, motorredskap, beltemotorsykkel (snøscooter) med flere 1,27 1,29 1,31 1,36
Kjøretøy på Svalbard, NATO og ambassader. Selvassurandører 0 0 0 0
Elektrisk bil og motorsykkel. Med hydrogen og brenselcelle. 0 0 0 5,85
Elektrisk moped, traktor, buss, taxi, motorredskap, snøscooter med flere. Med hydrogen og brenselcelle. 0 0 0 0

For å se hva du må betale i året blir regnestykket døgnsatsen ovenfor ganger med 365 dager.


Hva betyr endringen for deg?

Det er Stortinget som fastsetter størrelsen på avgiften, og alle inntektene fra avgiften går til staten. Forsikringsselskapenes oppgave er kun å kreve inn avgiften på vegne av staten.

Omleggingen gir deg større fleksibilitet. Fra før betalte du årsavgiften i en stor sum én gang i året. Trafikkforsikringsavgift blir fordelt på samme måte som betalingen av forsikringen din. Har du fordelt forsikringen på 12 måneder, vil også avgiften fordeles månedlig

Har du satt en beløpsgrense på AvtaleGiroen din? Husk å endre denne til det nye beløpet slik at betalingen kan trekkes som før. Se hvordan du gjør det her.

Ikon, pengesekk

Gebyr på uforsikrede kjøretøy

Husk at alle kjøretøy som har skiltene på skal ha ansvarsforsikring. Fra og med 1. mars 2018 får bileiere gebyr fra Trafikkforsikringsforeningen for hver dag bilen er uforsikret, så det er lurt å huske på forsikringen.


Hva lurer andre på?

Hva er Trafikkforsikringsavgift?

 • Trafikkforsikringsavgift til staten er en ny avgift, som skal erstatte årsavgiften for kjøretøy. Forsikringsselskapene er pålagt å kreve inn trafikkforsikringsavgift på vegne av staten.

  Trafikkforsikringsavgiften vil gjelde alle kjøretøy med tillatt totalvekt opptil 7.500 kg som skal ha ansvarsforsikring.

  For kjøretøy med tillatt totalvekt på 7.500 kg eller mer, må det betales må det betales vektårsavgift. Denne avgiften skal fortsatt kreves inn av Skatteetaten, og det skal ikke betales trafikkforsikringsavgift på slike kjøretøy.

 • Trafikkforsikring er den lovpålagte, obligatoriske ansvarsforsikringen man må ha på et kjøretøy.

 • Ansvarsforsikring er den lovpålagte, obligatoriske forsikringen på kjøretøy.

 • Bil, moped, mc/motorsykkel, snøscooter, ATV, traktor og lignende.

Hva skjer hvis...

 • For kjøretøy som veier 7500 kg eller mer, må du betale vektårsavgift. Denne avgiften kreves fortsatt inn av Skatteetaten. Du skal ikke betale Trafikkforsikringsavgift til oss for slike kjøretøy.

 • Trafikkforsikringsavgift skal betales samtidig som du betaler forsikring på de kjøretøyene du eier. Har du en felles faktura for alle kjøretøyene du eier, betales Trafikkforsikringsavgift samtidig for disse kjøretøyene.

 • Når du selger kjøretøyet, trenger du ikke lenger forsikring. Forsikringen vil automatisk avsluttes fra den dagen Statens Vegvesen registrerer melding om eierskifte (salgsmelding). Siden du ikke lenger har forsikring, skal du heller ikke betale trafikkforsikringsavgift.

  Merk deg at: Ny eier må kjøpe forsikring og betale trafikkforsikringsavgift til sitt forsikringsselskap for resten av året.

  På samme måte som i dag er det viktig at både selger og kjøper undertegner og leverer melding om eierskifte til Statens Vegvesen. Hvis ikke salgsmeldingen er riktig utfylt, vil selger fortsatt stå som ansvarlig for kjøretøyet og alle fremtidige krav knyttet til kjøretøyet vil gå til selger.

 • Dersom du har avregistrert kjøretøyet og levert skiltene til Statens Vegvesen, trenger du ikke å betale ansvarsforsikring for kjøretøyet. Du betaler trafikkforsikringsavgift til og med den dagen du sier opp ansvarsforsikringen.

 • Du skal verken betale forsikring eller trafikkforsikringsavgift etter at du har vraket kjøretøyet. Viktig: For at du skal slippe krav om forsikring og trafikkforsikringsavgift, må skiltene leveres inn til Statens Vegvesen.

 • Når du har meldt et kjøretøy stjålet til politiet skal du ikke betale forsikring, frem til kjøretøyet eventuelt blir funnet igjen. Siden forsikringen opphører ved tyveri og forsikringsselskapet ditt overtar ansvaret, skal du heller ikke betale Trafikkforsikringsavgift for perioden kjøretøyet er meldt stjålet.

 • Dersom du eksporterer kjøretøyet, må du melde fra til Statens Vegvesen om dette, og si opp ansvarsforsikringen. Da skal du heller ikke betale Trafikkforsikringsavgift.

Om betaling

 • Trafikkforsikringsavgiften skal betales samtidig som du betaler forsikringen din. Betaler du forsikringen hver måned, skal du også gjøre det samme med trafikkforsikringsavgiften. Betaler du forsikringen din en gang i året, betaler du avgiften en gang i året.

 • Forsikringen din fornyes normalt hvert år, men følger ikke kalenderåret. Når du fornyer en forsikring med ikrafttredelsesdato fra og med 1. mars, vil trafikkforsikringsavgiften som du betaler fra denne datoen være med ny sats for dette året. 

 • På samme måte som årsavgiften, fastsettes størrelsen på trafikkforsikringsavgiften av Stortinget hvert år.

  Tabellen under viser satsene som er vedtatt i statsbudsjettet for 2017, og som gjelder trafikkforsikringsavgift for 2018 som kreves inn i 2017.

  Type kjøretøy Årsavgift   Døgnsats
  TFA 2018
  Bil og buss, diesel uten partikkelfilter Kr 3.290 Kr 9,01
  Bil og buss, bensin eller diesel med partikkelfilter Kr 2.820 Kr 7,73
  Motorsykkel Kr 1.960 Kr 5,37
  ​Veterankjøretøy, moped, traktor, taxi, motorredskap,
  beltemotorsykkel (snøscooter) med flere
  ​Kr 455 ​Kr 1,25
  ​Kjøretøy på Svalbard, NATO og ambassader. Selvassurandører.
  * Elektrisk bil, buss, motorsykkel, moped og traktor. Kjøretøy med hydrogen og brenselcelle.
  ​Kr 0 ​Kr 0,00

  * Som følge av budsjettvedtak 5. desember er avgift for disse kjøretøyene satt til kr 0,- for 2018.

 • Stortinget har vedtatt i statsbudsjettet for 2017 at innkreving av trafikkforsikringsavgift for forsikringsavtaler som løper inn i 2018 kan kreves inn. Trafikkforsikringsavgiften blir endelig vedtatt i statsbudsjettet for 2018.

 • For 2017 skal du betale årsavgift på vanlig måte til staten. Samtidig vil enkelte forsikringsselskap starte innkreving av trafikkforsikringsavgift for 2018 i forbindelse med innkreving av forsikringspremien for forsikringsåret ditt som går fra 2017 og inn i 2018.

  Dersom du betaler forsikringspremien en gang i året, vil du betale inn trafikkforsikringsavgift for deler av 2018 ved hovedforfall i 2017. Dersom du betaler inn forsikringspremien hver måned, vil du sannsynligvis betale første gang i desember 2017.

 • Du skal kun betale Trafikkforsikringsavgift for de dagene du betaler forsikringen.

 • Trafikkforsikringsavgift er en avgift og påvirker ikke bonus eller forsikringspremien. Det er en avgift som er uavhengig av hvor mye du betaler i forsikringspremie. Trafikkforsikringsavgiften er avhengig av hvilken type kjøretøy du har, for eksempel bensindrevet bil eller elbil. Trafikkforsikringsavgiften blir også den samme uansett kjørelengde, slik årsavgiften er nå.

 • Dersom du ikke betaler forsikringen din eller Trafikkforsikringsavgift, vil forsikringsselskapet sende purringer, si opp forsikringsforholdet og sende kravet til inkasso. Blir du tatt i kontroll, blir bilen din avskiltet. 

 • Du skal betale trafikkforsikringsavgift så lenge du har ansvarsforsikring på kjøretøyet ditt. Du er pliktig til å ha ansvarsforsikring så lenge du har skilter på kjøretøyet. Dersom du ikke bruker kjøretøyet ditt, kan du avskilte kjøretøyet og dermed unngå å betale ansvarsforsikring og trafikkforsikringsavgift.

  Det kan likevel hende at du ønsker brann- og tyveriforsikring.

 • Kjøretøy som er over 30 år, regnes som veterankjøretøy. Det betyr at du skal betale Trafikkforsikringsavgift for veterankjøretøy. Denne summen er per i dag lavere enn for vanlige diesel- og bensindrevne kjøretøy. Ta kontakt dersom du har fått krav om høyere Trafikkforsikringsavgift enn du mener du bør ha.

 • Dersom du ikke er enig i hvilken kategori kjøretøyet ditt er i, må du henvende deg til Statens Vegvesen. Forsikringsselskapene baserer sin innkreving av Trafikkforsikringsavgift på opplysninger registrert i det sentrale motorvognregisteret. Det er Statens Vegvesen som vedlikeholder og oppdaterer disse opplysningene.

 • Det er ingen lovpålagt ansvarsforsikring på campingvogner eller tilhengere, og derfor heller ingen trafikkforsikringsavgift.

 • Trafikkforsikringsavgiften er en fast avgift til staten, og den er uavhengig av forsikringspremien. Avgiften påvirkes ikke av endringer i selve forsikringspremien, enten det er endringer i bonus, kjørelengde eller andre prispåvirkninger.

Bytte forsikringsselskap?