Hva dekker forsikringen når barn ødelegger?

Noen ganger er barna uheldig og skader andre personer eller andres ting. Det kan også gjelde deg eller partneren din. Da kan du bli rettslig erstatningsansvarlig for skaden, og det er her ansvarsforsikringen kommer inn. De fleste forsikringer har en ansvarsdekning inkludert, som for eksempel hus-, hytte-, innbo- og reiseforsikringen.

For å vite hvem som er inkludert i forsikringen må du logge inn å se forsikringsavtalen under den aktuelle forsikringen.

Når kan du bli ansvarlig for skade?
Hvis du får ansvaret for skade på andre personer eller tingene deres, kan det fort bli dyrt. Det kan for eksempel skje hvis du, partneren din eller barna dine:

  • er uoppmerksom i skibakken og skader en annen person
  • går tur med hunden og den angriper og skader en annen hund i parken
  • sykler i gata og skraper opp en parkert bil
  • er på utenlandsreise og skader andre personer eller tingene deres

Det kan være greit å vite at det bare er uaktsomme handlinger som dekkes av forsikringen. Forsettlige handlinger (når noe gjøres med viten og vilje) eller tilfeldige uhell ingen har skyld i, er ikke dekket. Det kan også bli avslag eller avkortning ved påvirkning av for eksempel alkohol.
 

Se også: