Bli aksjemegler fra sofakroken

Med aksjesparekonto har det aldri vært enklere å spare i aksjer og aksjefond.

De fleste av oss har et mål om å spare en viss sum hver måned – enten det er til noe i nær fremtid, som oppussing og reise, eller noe mer langsiktig som ny bolig eller pensjon.

Det er mange måter å spare på, og du kan blant annet velge å spare på konto i tradisjonell sparekonto, boligsparing for ungdom, mikrosparing, pensjonssparekonto eller å spare i fond og aksjer. Sistnevnte høres kanskje skummelt ut, og noe som kun gjelder aksjemeglere. Med en aksjesparekonto er sparing i aksjer og fond mer tilgjengelig og enklere for alle. Og det beste? Du kan gjøre det fra sofakroken.

Det store spørsmålet er – hvordan skal jeg få mest ut av sparingen min?

Spare på konto eller kjøpe fond?

Fondssparing er et smart valg når du skal spare langsiktig. Sparer du i fond kan du forvente høyere avkastning enn om du sparer på en konto. Med andre ord kan sparepengene dine vokse raskt!

Når du sparer i fond er det viktig å huske at god tid er nøkkelen til trygg sparing. Holder du deg til planen, også i dårlige tider, vil du sannsynligvis oppnå større avkastning enn ved andre spareformer.

Dette er aksjesparekonto

Med aksjesparekonto blir det å spare i aksjer og fond enda enklere og mer gunstig for deg. Dette er en konto hvor du kan samle aksjer og fond. Målet er å gjøre det lettere for folk flest å eie, bytte, kjøpe og selge aksjer og fond, og ikke minst at du enkelt får oversikt når alt samles på et sted.

Oppnår du gevinst, det vil si at verdien på fond og aksjer har steget og gitt deg avkastning, slipper du å skatte av den så lenge den blir stående på aksjesparekontoen din. Du kan altså investere gevinsten på nytt uten å måtte betale skatt. Det vil si å bruke det du har tjent, og kjøpe deg flere og nye aksjer. Det er først når du tar ut gevinsten fra aksjesparekontoen din at du må betale skatt.

Skattefordelen i aksjesparekonto

Tidligere har det vært slik at om du ønsker å selge aksjer og fondsandeler du eier i et selskap eller i et fond, har du måtte skatte av gevinsten du har oppnådd FØR du kan investere pengene på nytt et annet sted. Med aksjesparekonto gjelder ikke dette lenger, og du kan bytte, kjøpe og selge aksjer og fond uten å skatte av gevinsten du har oppnådd først. Skatten kommer først når du tar gevinsten ut av kontoen.

Ofte stilte spørsmål

Kort om avkastning
Historisk avkastning for fond er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning avhenger blant annet av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

For deg som handler fond og verdipapir
Se avtaler og retningslinjer