Fordeler og ulemper med aksjesparekonto

Aksjesparekonto blir beskrevet som en skattegave du ikke bør gå glipp av. Dette er fordelene og ulempene du må vite om før du starter sparingen i aksjesparekonto.

Aksjesparekonto er en god og langsiktig sparemåte med skattefordeler, hvor tanken er å gjøre det mer attraktivt for nordmenn å spare i aksjer og fond.

En aksjesparekonto er gratis å opprette, og du kan enkelt samle sparingen i aksjer og aksjefond inn i aksjesparekontoen. I tillegg får du full oversikt over sparingen din i mobilbanken og nettbanken.

Aksjesparekonto har flere fordeler, men også noen ulemper. 

Dette er fordelene ved aksjesparekonto

  • Du kan kjøpe, selge og bytte aksjer og aksjefond innad i kontoen uten å utløse skatt – du må først skatte når du velger å ta ut gevinsten.
  • Over tid kan du opparbeide deg en betydelig utsatt skattefordel.
  • Du opparbeider deg årlig skjermingsfradrag i aksjesparekontoen.
  • Det er ingen gebyrer for å opprette aksjesparekonto. Prisene for fondet er det samme om du sparer i aksjesparekonto eller i fond.

Dette er ulempene ved aksjesparekonto

  • Du kan ikke spare i rente- og kombinasjonsfond i aksjesparekonto – du kan bare kjøpe enkeltaksjer og aksjefond.
  • En aksjesparekonto kan bare inneholde aksjefond med en aksjeandel på mer enn 80 prosent.
  • Har du fond eller aksjer med urealisert tap, må du gjøre en vurdering om det skal stå i eller utenfor løsningen.

Er du ute etter langsiktig sparing hvor du samtidig sparer skatt, i en bank med et av de beste fondsutvalgene, er aksjesparekonto noe for deg.

Aksjesparekonto er en konto for deg som vil spare i aksjer og aksjefond. Les mer om dette passer for deg.

Kort om avkastning
Historisk avkastning for fond er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning avhenger blant annet av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

For deg som handler fond og verdipapir
Se avtaler og retningslinjer