Åpenhetsloven

SpareBank 1 SR-Bank skal ivareta hensynet til menneskerettigheter i hele vår virksomhet.

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven) trer i kraft 1. juli 2022.

SpareBank 1 SR-Bank skal ivareta hensynet til menneskerettigheter i all vår virksomhet. Vår bærekraftstrategi er å ta ansvar for å være en del av løsningen og en proaktiv alliert i omstillingen til et mer bærekraftig samfunn. Her ligger  også et ansvar for å opprettholde respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

 

Medlem av Global Compact

SR-Bank-konsernet har vært medlem av UN Global Compact siden 2015.

UN Global Compact er 10 prinsipper for ansvarlig næringsliv utarbeidet av FN. Seks av disse handler om menneske- og arbeidstakerrettigheter direkte:

Prinsipp 1: Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjent menneskerettigheter

Prinsipp 2: påse at de ikke medvirker til krenkelse av menneskerettighetene

Prinsipp 3: Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at arbeidstagers rett til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis

Prinsipp 4: avskaffe alle former for tvangsarbeid

Prinsipp 5: sikre reell avskaffelse av barnearbeid

Prinsipp 6: sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes

 Retningslinjer relatert til åpenhetsloven

Våre styrende dokumenter for bærekraft reflekterer disse prinsippene, og sørger for at vi utøver aktsomhet både i egen virksomhet og i leverandørkjeden når det kommer til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Disse retningslinjene finner du i bærekraftsbiblioteket vårt nederst på denne siden

  • Retningslinjer for mangfold og likestilling
  • Retningslinjer for bærekraft – arbeidstaker og menneskerettigheter
  • Retningslinjer for bærekraftig distribusjon og anbefaling av verdipapirfond i SpareBank 1
  • Retningslinjer for bærekraft i innkjøp

Enhver har rett til innsyn i hvordan SpareBank 1 SR-Bank arbeider med aktsomhetsvurderinger, i forhold til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. For ytterligere informasjon send oss en henvendelse her.