Åpenhetsloven

SpareBank 1 SR-Bank skal ivareta hensynet til menneskerettigheter i hele vår virksomhet.

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven) trådte i kraft 1. juli 2022.

SpareBank 1 SR-Bank skal ivareta hensynet til menneskerettigheter i all vår virksomhet. Vår bærekraftstrategi er å ta ansvar for å være en del av løsningen og en proaktiv alliert i omstillingen til et mer bærekraftig samfunn. Her ligger  også et ansvar for å opprettholde respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

SpareBank 1 SR-Bank sin redgjørelse om aktsomhetsvurderinger

Redegjørelsen for 2022 for konsernet SpareBank 1 SR-Bank dekker både morselskapet SpareBank 1 SR-Bank og de heleide datterselskapene, inkludert EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS og SpareBank 1 SR-Bank ForretningsPartner AS som selv er omfattet av åpenhetsloven. 

Medlem av Global Compact

SR-Bank-konsernet har vært medlem av UN Global Compact siden 2015.

UN Global Compact er 10 prinsipper for ansvarlig næringsliv utarbeidet av FN. Seks av disse handler om menneske- og arbeidstakerrettigheter direkte:

Prinsipp 1: Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjent menneskerettigheter

Prinsipp 2: påse at de ikke medvirker til krenkelse av menneskerettighetene

Prinsipp 3: Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at arbeidstagers rett til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis

Prinsipp 4: avskaffe alle former for tvangsarbeid

Prinsipp 5: sikre reell avskaffelse av barnearbeid

Prinsipp 6: sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes

 Retningslinjer relatert til åpenhetsloven

Våre styrende dokumenter for bærekraft reflekterer disse prinsippene, og sørger for at vi utøver aktsomhet både i egen virksomhet og i leverandørkjeden når det kommer til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Disse retningslinjene finner du i bærekraftsbiblioteket vårt nederst på denne siden

  • Retningslinjer for mangfold og likestilling
  • Retningslinjer for bærekraft – arbeidstaker og menneskerettigheter
  • Standard for bærekraftig distribusjon og anbefaling av verdipapirfond 
  • Policy for bærekraft i innkjøp
  • Standard for bærekraft i innkjøp 

Enhver har rett til innsyn i hvordan SpareBank 1 SR-Bank arbeider med aktsomhetsvurderinger, i forhold til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. For ytterligere informasjon send oss en henvendelse her.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }