Samfunnsengasjement

Vi har delt engasjementet vårt inn i tre ulike områder

For å vise bredden i vårt totale samfunnsengasjement gjennom sponsorvirksomhet, stiftelsesmidler, prosjekter og initiativer, har vi delt dette inn i tre områder. Her kan du lese mer om Hjemmebane, Vekstverktøy og Nye horisonter.

SR-Bank Hjemmebane

Hjemmebane

Vi sponser lokalt der du bor for å skape trivsel og gode oppvekstmiljø

SR-Bank Vekstverktøy

Vekstverktøy

Vi har flere initiativ som bidrar til utvikling og vekst for driftige folk og virksomheter

SR-Bank Nye horisonter

Nye horisonter

Sammen vil vi utforske, være nysgjerrige og støtte prosjekter som kan glede mange

I SpareBank 1 bygger vi kultur for å heie, og ønsker å være en støttespiller i nærmiljøene over hele landet. Derfor heier vi på bedriftene der vi bor, den lokale idrettsklubben, landslaget i langrenn, og at du skal få til det du vil.

For oss er det å heie og være sponsor en del av sjelen vår. Å få være med og gi tilbake til lokalsamfunnet og til det nasjonale fellesskapet er stort for oss. Vi ønsker å være med der det settes spor.

Les mer om SpareBank 1 sitt samfunnsengasjement her.