Samfunnsengasjement

Vi har delt engasjementet vårt inn i tre ulike områder

For å vise bredden i vårt totale samfunnsengasjement gjennom sponsorvirksomhet, stiftelsesmidler, prosjekter og initiativer, har vi delt dette inn i tre områder. Her kan du lese mer om Hjemmebane, Vekstverktøy og Nye horisonter.

Hjemmebane

Vi sponser lokalt der du bor for å skape trivsel og gode oppvekstmiljø

Vekstverktøy

Vi har flere initiativ som bidrar til utvikling og vekst for driftige folk og virksomheter

Nye horisonter

Sammen vil vi utforske, være nysgjerrige og støtte prosjekter som kan glede mange

I SpareBank 1 bygger vi kultur for å heie, og ønsker å være en støttespiller i nærmiljøene over hele landet. Derfor heier vi på bedriftene der vi bor, den lokale idrettsklubben, landslaget i langrenn, og at du skal få til det du vil.

For oss er det å heie og være sponsor en del av sjelen vår. Å få være med og gi tilbake til lokalsamfunnet og til det nasjonale fellesskapet er stort for oss. Vi ønsker å være med der det settes spor.

Les mer om SpareBank 1 sitt samfunnsengasjement her.