Kraft til vekst og utvikling

Med røtter fra 40 lokale sparebanker, har SpareBank 1 SR-Bank som
hensikt å skape kraft til vekst og utvikling. Kundene, enten de er personer, bedrifter eller organisasjoner, skal få bistand i viktige beslutninger og investeringer.

Banktjenester og rådgivning kompletteres med tilbud fra sterke datterselskap, SpareBank 1 alliansen og andre samarbeidspartnere.

Kraft til vekst og utvikling handler også om å være en alliert for kundene i overgangen til et mer bærekraftig samfunn og stimulere til opprettelse og utvikling av vekstkraftige bedrifter. Kraften øker gjennom å være lønnsom og attraktiv for investorer. Stiftelsene som eier nesten en tredjedel av banken gir gaver til allmennyttige formål. Dette samfunnsutbyttet bidrar til trivsel, vekst og nyskaping i en god sirkel mellom kunde, bank og lokalsamfunn.

SpareBank 1 SR-Bank har hovedkontor i Stavanger, og er den nest største norskeide banken. Over halvparten av forretningsvolumet er i Rogaland, men konsernet har betydelig kundebase og sterke kontor også i Vestland, Agder og Oslo. Øvrige markedsområder betjenes primært gjennom digitale tjenester og telefon.

Hånd holder en plante som spirer

Visjon og verdier

Visjonen, hensikten og verdiene til SpareBank 1 SR-Bank er avgjørende for retningen konsernet, ansatte og kulturen skal utvikle seg. Hos oss er dette fundamentet for alt vi gjør, både i hverdagen og på lengre sikt.

Vår historie

SpareBank 1 SR-Bank har røtter i flere lokale sparebanker. Den første ble startet i Egersund i 1839. I dag er vi et finanskonsern for hele Sør-Norge med mer enn 350.000 privatpersoner og bedrifter som kunder. 

SpareBank 1-alliansen

SpareBank 1 SR-Bank er del av SpareBank 1-alliansen, et samarbeid mellom selvstendige regionbanker om vår felles merkevare SpareBank 1.