Kraft til vekst og utvikling

Med røtter fra 40 lokale sparebanker, har SpareBank 1 SR-Bank som
hensikt å skape kraft til vekst og utvikling. Kundene, enten de er personer, bedrifter eller organisasjoner, skal få bistand i viktige beslutninger og investeringer.

Banktjenester og rådgivning kompletteres med tilbud fra sterke datterselskap, SpareBank 1 alliansen og andre samarbeidspartnere.

Kraft til vekst og utvikling handler også om å være en alliert for kundene i overgangen til et mer bærekraftig samfunn og stimulere til opprettelse og utvikling av vekstkraftige bedrifter. Kraften øker gjennom å være lønnsom og attraktiv for investorer. Stiftelsene som eier nesten en tredjedel av banken gir gaver til allmennyttige formål. Dette samfunnsutbyttet bidrar til trivsel, vekst og nyskaping i en god sirkel mellom kunde, bank og lokalsamfunn.

SpareBank 1 SR-Bank har hovedkontor i Stavanger, og er den nest største norskeide banken. Over halvparten av forretningsvolumet er i Rogaland, men konsernet har betydelig kundebase og sterke kontor også i Vestland, Agder og Oslo. Øvrige markedsområder betjenes primært gjennom digitale tjenester og telefon.

Hånd holder en plante som spirer

Visjon og verdier

Visjonen, hensikten og verdiene til SpareBank 1 SR-Bank er avgjørende for retningen konsernet, ansatte og kulturen skal utvikle seg. Hos oss er dette fundamentet for alt vi gjør, både i hverdagen og på lengre sikt.

Vår historie

SpareBank 1 SR-Bank har røtter i flere lokale sparebanker. Den første ble startet i Egersund i 1839. I dag er vi et finanskonsern for hele Sør-Norge med mer enn 350.000 privatpersoner og bedrifter som kunder. 

SpareBank 1-alliansen

SpareBank 1 SR-Bank er del av SpareBank 1-alliansen, et samarbeid mellom selvstendige regionbanker om vår felles merkevare SpareBank 1.{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }