Vi har kontorer fra Bergen i vest til Oslo i øst. Vårt konkurransefortrinn er at vi er nærmere folk og bedrifter enn andre storbanker.

SpareBank 1 SR-Bank er et offensivt finanskonsern med nasjonal distribusjon. Som Norges nest største norskeide bank gir konsernet økonomisk kraft til vekst, verdiskaping og lønnsomhet for kundene, samfunnet og våre eiere.

I 2018 gikk vi fra å være en regional bank til en bank for hele Sør-Norge, med vekt på Oslo-området som et satsingsområde. I begynnelsen av 2018 etablerte
vi et eget kontor i Oslo som betjener større bedrifts- og personkunder. 

Hovedkontoret ligger i Stavanger og konsernet har, med sine datterselskaper, rundt 1500 ansatte. 

Video placeholder image